Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i tonerów do przeprowadzenia próbnych egzaminów zawodowych w ramach projektu „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

  1. Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja
  2. Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
  3. Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonych dokumentach.