ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00
czas-01
Projekt „Twój czas na staż” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław w okresie od 1 lutego 2021 roku do 30 listopada 2022 roku.

Projekt ma na celu:

 • zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 240 uczniów  kształcących się we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w kluczowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach
 • nawiązanie i zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez realizację staży uczniowskich i spotkań zawodoznawczych, podniesienie kwalifikacji uczniów poprzez realizację kursów dopasowanych do ich potrzeb edukacyjnych, podniesienie kompetencji kluczowych i kwalifikacji nauczycieli, doposażenie pracowni zawodu w nowoczesny sprzęt i technologie wspomagające realizację kształcenia zawodowego

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu to:

 • Technikum nr 2 i  Branżowa Szkoła I st. nr 2 w Zespole Szkół nr 2,
 • Technikum nr 15,
 • Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3,
 • Technikum nr 12 i Branżowa Szkoła I st. nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych,,
 • Technikum nr 10  w Elektronicznych Zakładach Naukowych,
 • Technikum nr 9 i Branżowa Szkoła I st. nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych,
 • Technikum nr 18,
 • Technikum nr 19,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

W ramach projektu zaplanowano:

 • Staże uczniowskie albo staże uczniowskie i  kursy kwalifikacyjne zgodne z kierunkiem kształcenia
 • Szkolenia oraz staże podnoszące kompetencje, wiedzę i kwalifikację nauczycieli
 • doposażenie 7 placówek w specjalistyczny sprzęt, który zwiększy efektywność zajęć prowadzonych w pracowniach nauki zawodu

Ankieta – projekt „Twój czas na staż”

Drodzy uczniowie – uczestnicy staży w projekcie „Twój czas na staż” Bardzo dziękujemy za współpracę w ramach naszego projektu. Jesteśmy niezmiernie ...
Czytaj Dalej
/ TCNS-Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – logistyka, gastronomia

W związku z 3 wolnymi miejscami na staże w tegorocznej edycji projektu, uruchamiamy rekrutację uzupełniającą dotyczącą branży logistycznej i gastronomicznej ...
Czytaj Dalej
/ TCNS-Aktualności

Informacja nt. realizacji staży projektowych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej

Sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią koronawirusa jest zmienna i niestabilna, podobnie jak dynamika wprowadzenia i znoszenia różnego rodzaju obostrzeń w ...
Czytaj Dalej

Rekrutacja do I edycji projektu

Ostatnia modyfikacja: 2 marca 2021

Rekrutacja do I edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 25 lutego 2021, a zakończy 5 marca 2021.

Edycję I zaplanowano dla 80 uczniów, edycję II zaplanowano dla 160 uczniów. W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych czynnikami obiektywnymi, liczba uczniów w każdej edycji może ulec zmianie.  Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 240 uczniów.

Kandydat, który nie zakwalifikował się do udziału w edycji I projektu może ubiegać się o udział w II edycji, składając nowy komplet wymaganych dokumentów.

Podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za:

– płeć (żeńska) (+5 pkt)

– niepełnosprawność (+5 pkt.)

– brak kształcenia praktycznego u pracodawców (+5 pkt.)

W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość Kandydata do udziału w projekcie oraz kursie kwalifikacyjnym. Na tym etapie Kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt. w przypadku, gdy zostanie wybrany staż uczniowski oraz 41 pkt. gdy zostanie wybrany staż uczniowski wraz z kursem kwalifikacyjnym.

Rekrutacja do I edycji odbywa się elektronicznie, poniżej znajduje się link do formularza rekrutacyjnego aktywnego wyłącznie w okresie rekrutacji.

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JEST DOSTĘPNY W OKRESIE REKRUTACJI TJ. W TERMINIE 25.02.2021-05.03.2021.

https://ckz-online.pl/ckz/public?idrep=210202&etap=0

Dokumenty rekrutacyjne do I edycji projektu:

Rekrutacja do II edycji projektu

Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2021

Nie znaleziono żadnych wpisów.

Staże

Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2021

Szkolenia

Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2021

Stażyści w projekcie Twój czas na staż

Projekt „Twój czas na staż”
Centrum Kształcenia Zawodowego
IV piętro, pok. 408 i 409
ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław

Joanna Handziak-Buczko
Kierownik projektu
tel. 071/798 67 00 wewn. 124
e-mail: jhandziak-buczko@ckz.edu.pl

Krzysztof Wilczyński
Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń
tel. 071/798 67 00 wewn. 122
e-mail: kwilczynski@ckz.edu.pl

Anna Gadecka
Specjalista ds. staży
tel. 071/798 67 00 wewn. 129
e-mail: agadecka@ckz.edu.pl

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2021
Skip to content