ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Nasi Partnerzy

Pracodawcy

Automatyka Przemysłowa Serwis Warszawa A. i E. Durańscy, Z. i M. Gmaj Sp.j.

 • Pomoc w uzyskaniu certyfikatu autoryzowanego partnera szkoleniowego niemieckiej firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, producent a jednych z najnowocześniejszych na świecie sterowań i systemów pomiarowych.
 • Przeprowadzenie modernizacji maszyn i urządzeń w CKZ.
 • Pomoc ekspertska w ustalaniu wyposażenia do Centrum Nowoczesnych Technologii CAD/CAM i CNC,
 • Pomoc w organizowaniu szkoleń i seminariów z nowoczesnych technik i technologii.
 • Pozyskiwanie materiałów szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli.

Niemiecka firma DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, producent jednych z najnowocześniejszych na świecie sterowań i systemów pomiarowych. projektuje i produkuje urządzenia umożliwiające pozycjonowanie z wysoką dokładnością. Oferowane rozwiązania obejmują odczyty cyfrowe i sterowania numeryczne, liniały pomiarowe, przetworniki obrotowo-impulsowe oraz przetworniki do pomiaru kąta. Głównym obszarem zastosowań produktów HEIDENHAIN są precyzyjne obrabiarki oraz instalacje do produkcji i montażu podzespołów elektronicznych.

Efekty współpracy Centrum Kształcenia Zawodowego z firmą

 • Uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia poznają nowy sprzęt i sterowania z możliwością uzyskania certyfikatu umiejętności.
 • Nauczyciele mają bezpośredni dostęp do najnowszych produktów i materiałów szkoleniowych wykorzystywanych na zajęciach w pracowniach.

Od marcu 2015 r. posiadamy certyfikat „Autoryzowanego Partnera  Szkoleniowego” firmy HEIDENHAIN, potwierdzane każdego roku przez nauczycieli, którzy przystępują do egzaminu, poprzedzonego szkoleniem doskonalącym wiedzę na temat nowych funkcji sterowania.

Volz Hydraulik

Volz Hydraulik – założona w 1925 w Niemczech, od 1997 roku we Wrocławiu. Specjalizuje się w produkcji złączek i łączników do branży hydraulicznej. Produkcja tych części odbywa się poprzez obróbkę skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie.Przesiębiorstwo Volz Hydraulik wspólpracuje z Centrum w zakresie realizacja części programu kształcenia zawodowego -zajęcia specjalizacyjne. Dzięki współpracy z Firmą Volz Hydraulik., w okresie od 2010 do 2013, 108 uczniów klas maturalnych w zawodzie technik mechanik uczestniczyło w takich zajęciach w przedsiębiorstwie. Uczniowie korzystają z bogatej bazy parku maszynowego Firmy, nabywając pod okiem pracowników i opiekunów nowe umiejętności zawodowe, oraz pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Młodzież poznaje nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie oraz technologię obróbki skrawaniem Absolwenci technikum zatrudniani są w przedsiębiorstwie. Firma jest również patronem konkursu „Zawodowo wystartuj w przyszłość” promującego kształcenie zawodowe organizowanego przez doradców z Centrum dla gimnazjalistów z Wrocławia i Powiatu.

TAURON Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Odpowiada za rozwój, eksploatację i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. W naszej szkole wspiera proces kształcenia zawodowego w obszarze energetyki. Proponuje uczniom nie tylko możliwość odbycia ciekawych praktyk zawodowych i zdobycia cennego doświadczenia, ale również liczne szkolenia dotyczące sprawnego funkcjonowania na rynku pracy, konkursy, panele dyskusyjne połączone z wyjazdami do obiektów energetycznych, a także spotkania ze specjalistami – energetykami.

Największy producent narzędzi skrawających na świecie.

 • Na wyposażenie CKZ nieodpłatnie przekazano wyposażenie w wysokiej wartości w postaci narzędzi, płytek skrawających, części zamiennych oraz materiałów dydaktycznych.
 • Nieodpłatne szkolenia dla nauczycieli CKZ w największym centrum badawczym firmy w Katowicach z dziedziny obróbki skrawaniem.
 • Bieżące konsultacje i pomoc w wyposażeniu parku maszynowego CKZ (konwencjonalnego i CNC)

Trodat Polska Sp. z o.o.

Trodat Trotec Group światowy lider technologii laserowej. W ramach współpracy z Centrum:

 • Gwarantuje wsparcie merytoryczne, techniczne oraz szkolenia dla pracowników oraz uczniów w ramach współpracy,
 • Dostarcza zestawy materiałów eksploatacyjnych w celach szkoleniowych oraz dydaktycznych, niezbędne narzędzia pozwalające zapoznać się z rodzajami materiałów eksploatacyjnych,
 • Zapewnia materiały dydaktyczne Trodat w postaci katalogów, poradników i podręczników dotyczących obróbki laserowej do wykorzystania w celach dydaktycznych – w zależności od potrzeb CKP,
 • Przeprowadza bieżące konsultacje jak organizować warsztat pracy nauczyciela oraz jak wyposażyć stanowisko pracy ucznia.

Siemens  światowy lider automatyki przemysłowej. W ramach współpracy z Centrum:

 • Udostępnia materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli w zakresie automatyki przemysłowej,
 • Organizuje szkolenia w zakresie obrabiarek CNC – programowania i obróbki w systemie SINUMERIK.
 • Zapewnia bieżącą pomoc techniczną w rozwiązywaniu problemów w zakresie automatyki przemysłowej i sterowania CNC.
 • Oferuje w edukacyjnych pakietach aktualizację oprogramowania oraz sprzętu.
 • Przeprowadza cykliczne, bezpłatne szkolenia z najnowszych rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej oraz programowania CNC

DMG MORI Polska Sp. z o.o.

Największa światowa firma produkująca maszyny CNC.

 • Szkolenia dla nauczycieli kształcenia w zawodach w Centrum.
 • Dostarczanie najnowszych rozwiązań technologicznych z dziedziny obróbki skrawaniem.
 • Zajęciach wyjazdowe  dla uczniów realizujących w Centrum zajęcia praktyczne w zawodach technik mechanik, mechatronik, elektronik.
 • Wspólne z nauczycielami Centrum przygotowanie uczniów do Międzynarodowego Konkursu Worldskills  – konkurs pod patronatem MEN

Renishaw Sp. z o.o.

Renishaw jest jedną z wiodących w świecie firm o profilu technicznym i naukowym.

 • Umożliwia testowanie sprzętu pomiarowego firmy Renishaw, udostępnia do wykorzystania w celach dydaktycznych pakietów dodatkowych akcesoriów,
 • Oferuje pracownikom dydaktycznym związanych z metrologią oraz obróbką skrawaniem udział w szkoleniach w siedzibie firmy Renishaw w Warszawie. W trakcie szkoleń odbywają się ćwiczenia na innowacyjnych urządzeniach znajdujących się w ofercie firmy Renishaw.
 • Przekazuje na wyposażenie CKZ zestawy materiałów dydaktycznych dotyczących metrologii przemysłowej, w postaci katalogów i podręczników na temat zastosowań współrzędnościowej techniki pomiarowej.

ZAE Sp. z o.o.

Zakład Automatyki Energetycznej ZAE od 20 lat zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem urządzeń automatyki energetycznej. Urządzenia  produkowane w firmie są stosowane w systemach energetyki i elektrowniach od wielu lat. Doświadczony zespół projektantów i techników  zajmuje się nie tylko rozwijaniem linie produktów , ale służy swoim doświadczeniem w rozwijaniu umiejętności naszych uczniów z klas elektryka, elektromechanika i technika elektryka. Przedstawiciele firmy współpracują z nami w organizacji konferencji o tematyce rynku pracy. Firma chętnie przyjmuje uczniów na wakacyjne staże organizowane w ramach projektów unijnych prądowe i napięciowe. Dzięki współpracy z firmą ZAE nasi uczniowie mogą już od pięciu lat realizować część programu zajęć praktycznych bezpośrednio u pracodawcy korzystając z najnowszych technologii oferowanych na rynku. Pracownicy współpracują również  z doradcami zawodowymi z Międzyszkolnego Ośrodka Doradztwa Zawodowego z naszego Centrum

DOZAMEL Sp. z o.o.

http://www.dozamel.pl/
 • Forum Zawodowe –wymiana doświadczeń, informacji o rynku pracy i rynku edukacyjnym.
 • Wizyty studyjne doradców zawodowych –poznawanie rzeczywistych warunków pracy w zawodzie, promowanie kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 • Pośrednictwo w pozyskiwaniu firm do realizacji części programu zajęć praktycznych

Elektrotim

http://www.elektrotim.pl/

ELEKTROTIM S.A. – spółka założona w 1998 roku we Wrocławiu. Specjalizuje się w instalacjach elektrycznych, systemach automatyki dla budownictwa i przemysłu. Przedsiębiorstwo poza instalacjami elektrycznymi i sieciami zajmuje się automatyką przemysłową, automatyką elektroenergetyczną oraz inżynierią drogową.

Wśród działań edukacyjnych, skierowanych przez Elektrotim do uczniów, jest realizacja części programu kształcenia zawodowego oraz przyjmowanie uczniów na staże specjalistyczne w ramach projektów unijnych. Dzięki współpracy z Firmą Elektrotim S.A., w okresie od 2009 do 2013, 85 uczniów klas ZSZ w zawodzie elektryk uczestniczyło w takich zajęciach w przedsiębiorstwie. Uczniowie korzystają z bogatej bazy sprzętowo – materiałowej Firmy, nabywając pod okiem pracowników i opiekunów nowe umiejętności zawodowe. Ponadto Elektrotim był patronem konkursu „Zawodowo wystartuj w przyszłość” promującego kształcenie zawodowe organizowanego przez doradców z Centrum dla gimnazjalistów z Wrocławia i Powiatu. W roku 2020 Firma będzie patronowała konkursowi „GPS po zawodach”. Pan Andrzej Diakun – prezes spółki oraz inni pracownicy uczestniczą w konferencjach i seminariach organizowanych w Centrum dla przedstawicieli rynku pracy.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA została utworzona w 2005 roku z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli gmin aglomeracji wrocławskiej. W chwili obecnej akcjonariuszami ARAW jest 30 gmin, dla których realizowane są zadania w zakresie:

 • Pozyskiwania inwestycji zagranicznych – czyli kompleksowa obsługa firm zainteresowanych lokowaniem inwestycji na terenie aglomeracji wrocławskiej.
 • Realizowania zadań na rzecz samorządów i innych podmiotów – czyli doradztwo i świadczenie usług w zakresie zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, projektów unijnych, finansów publicznych, pozyskiwania zewnętrznego, procesów prawnych, legislacyjnych i prawodawczych, gospodarki odpadami, audytu energetycznego, cech endogenicznych samorządów, organizacji szkoleń i seminariów.
 • Projektów unijnych (Wdrażanie usprawnień zarządczych w partnerstwie dolnośląskich JST, Produkt turystyczny aglomeracji wrocławskiej, Dolnośląski Nauczyciel Przyszłości – szkolnictwo zawodowe).

Firma Wago jest światowym liderem w produkcji i dystrybucji urządzeń dla automatyki oraz sprężynowych elementów połączeniowych dla elektrotechniki i elektryki. Jej rozwiązania stosowane są w przemyśle, branży kolejowej, energetyce, przemyśle okrętowym oraz offshore, czy technice budynkowej i oświetleniowej. Od 1992 roku we Wrocławiu mieszczą się biura oraz zakłady produkcyjne polskiego oddziału koncernu. Korzyści wynikające z wieloletniej współpracy  to miedzy innymi:

 • bezpłatne szkolenia oraz materiały szkoleniowe dla nauczycieli,
 • bezpłatne materiały ćwiczeniowe dla uczniów,
 • prezentacje, lekcje pokazowe i doświadczenia m. in. z wykorzystaniem mobilnego laboratorium.

Fabryka Automatów Tokarskich wchodzi w skład belgijskiej grupy HACO. FAT jest liderem wśród producentów tokarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie w Polsce. Grupa HACO jest jednym z największych producentów maszyn do obróbki metalu typu prasy krawędziowe, nożyce gilotynowe, dziurkarki, wycinarki laserowe, wykrawarki i inne. Więcej informacji na temat grupy HACO znajdziecie Państwo pod adresem www.haco.com.

Od chwili wejścia firmy FAT do grupy HACO w 1998 roku, nastąpił jej szybki rozwój. Przede wszystkim skupiono się na produkcji takich maszyn jak tokarki sterowane numerycznie CNC i konwencjonalne oraz obrabiarki cnc. Od 2001 roku oferta firmy została rozszerzona o nowoczesne centrum tokarskie CNC ze skośnym łożem. W roku 2008 nastąpiła premiera ciężkiego centrum tokarsko-frezarskiego o średnicy toczenia 1000 mm.

Firma FAT posiada własną sieć sprzedaży, która działa niezależnie od sieci sprzedaży grupy HACO. Około 95% produkcji FAT przeznaczone jest na eksport. Do największych rynków należą Europa Zachodnia i Ameryka Północna. Towary eksportowane są również do wielu krajów Dalekiego Wschodu i Ameryki Południowej. Z firmą FAT współpracujemy w ramach projektów „Weź kurs na staż!” oraz „Manufaktura fachowców”. Dotychczas w firmie FAT staż odbyło 8 uczestników naszych projektów.

ABB jest liderem technologicznym, który wspiera cyfrową transformację przemysłu. Mając za sobą ponad 130 lat tworzenia innowacji, firma prowadzi działalność w ramach czterech globalnych biznesów – Elektryfikacji, Automatyki Przemysłowej, Systemów Napędowych oraz Robotyki i Automatyki Dyskretnej – wspieranych przez platformę cyfrową ABB Ability™. ABB działa w ponad 100 krajach świata i zatrudnia około 147 000 pracowników. Międzynarodowy koncern ABB znany jest polskim elektroenergetykom i automatykom od kilkudziesięciu lat. Trzy czerwone litery ABB zawsze symbolizowały najwyższą jakość, precyzję wykonania i maksymalne zaawansowanie technologiczne. Od ponad 25 lat ABB jest obecne także w Polsce – nie tylko jako synonim niezawodnych urządzeń, ale jako pracodawca i właściciel fabryk. Firmy ABB w Polsce zatrudniają łącznie ponad 7200 pracowników zlokalizowanych w oddziałach firmy, fabrykach i biurach sprzedaży na terenie kraju. Połowa produkcji polskich fabryk ABB trafia do niemal wszystkich krajów świata. Stale rosnący udział eksportu jest świadectwem najwyższej jakości oferowanych produktów.
ABB jest uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Nowatorskie rozwiązania, których inicjatorem są naukowcy krakowskiego Centrum Badawczego ABB, wpływają na zwiększenie wydajności oraz poprawę jakości wyrobów firmy. Istotą działania ABB jest odpowiedzialny biznes przejawiający się w przestrzeganiu uniwersalnych zasad zawartych w pryncypiach UN Global Compact. Z firmą ABB  współpracujemy w ramach projektu „Manufaktura fachowców”. Dotychczas w firmie ABB staż odbyło 6 uczestników naszych projektów.

Firma Kuehne + Nagel oferuje dedykowane rozwiązania w zakresie międzynarodowej i krajowej spedycji lotniczej, morskiej, drogowej, kolejowej oraz logistyki kontraktowej i zintegrowanej. Dzieki globalnej sieci połączeń oraz zintegrowanym, informatycznym rozwiązaniom logistycznym firma zapewnia profesjonalną obsługę towarów – niezależnie od tego, czy ładunek wymaga niezwłocznego transportu, kontroli temperatury przewozu czy indywidualnego zaprojektowania  łańcucha dostaw. Obecnie grupa Kuehne + Nagel zatrudnia ponad 82 000 pracowników  w ponad 1300 lokalizacjach w 100 krajach, dzięki czemu jest jedną z największych firm logistycznych na świecie. W Polsce działa od ponad 27 lat świadcząc swoje usługi w 28 lokalizacjach i zatrudniając ponad 2 300 specjalistów. Z firmą Kuehne + Nagel współpracujemy w ramach projektów „Zawodowy Wrocław”, „Weź kurs na staż!” oraz „Manufaktura fachowców”. Dotychczas w firmie Kuehne + Nagel staż odbyło 19 uczestników naszych projektów.

Szkoły z którymi współpracujemy

images/nasi_partnerzy/szkoly/lzn_logo.png

Lotnicze Zakłady Naukowe

http://www.lzn.pl/
szkolalzn@poczta.fm
tel. 71/ 345-61-79
ul. Kiełczowska 43
51-315 Wrocław
images/nasi_partnerzy/szkoly/zstie_logo.png

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

http://www.zstie.nazwa.pl/
szkola@zstie.edu.pl
tel. 71/ 343-83-34
ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21
50-447 Wrocław
images/nasi_partnerzy/szkoly/zs18.png

Zespół Szkół nr 18

http://www.zs18.wroc.pl/
szkola@zs18.wroc.pl
tel. 71/ 355-00-58
ul. Młodych Techników 58
53-645 Wrocław
images/nasi_partnerzy/szkoly/ezn_logo.png

Elektroniczne Zakłady Naukowe

http://www.ezn.edu.pl/
ezn@ezn.edu.pl
tel. 71/ 363-37-16 w. 21
ul. Braniborska 57
53-680 Wrocław
images/nasi_partnerzy/szkoly/logo_zs2.png

Zespół Szkół nr 2

http://www.zs2.wroclaw.pl/
sekretariat@zs2.wroclaw.pl
tel. 71/ 336-42-26
ul. Borowska 105
50-551 Wrocław
images/nasi_partnerzy/szkoly/sosw11_logo.png

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11

http://www.sosw11.wroclaw.pl/
soswnr11wroc@go2.pl
tel. 71/ 336-14-47
ul. Kamienna 99/101
50-547 Wrocław
CKZ © 2024
Skip to content