ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00
ILN grants
Projekt „Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 38 525 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

The project „Train the skills! – Enhancing Teachers’ Competencies in Electrical Engineering as an Exchange of Polish-Norwegian Experiences in Vocational Education” benefits from a grant of €38,525 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds.


Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-elektronicznym w okresie lipiec – grudzień 2022 poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegi.

Project objective:

The aim of the project is to increase the professional competence of 9 teachers from the Partnership’s schools in the electrical-electronic area in the period from July to December 2022 through participation in educational workshops, which are an exchange of vocational education experiences between the Partners Vocational Training Center (VTC) from Poland and the High School in Grong from Norway.


Działania w projekcie:

W projekcie weźmie udział 5 nauczycieli zawodu z Centrum Kształcenia Zawodowego oraz 4 ze Szkoły Ponadgimnazjalnej w Grong. We Wrocławiu zrealizowane zostaną branżowe warsztaty edukacyjne dla nauczycieli z Grong a w Grong dla nauczycieli z Wrocławia. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost kompetencji zawodowych uczestników warsztatów Partnerstwa. W rezultacie długofalowym, zbudowana zostanie wspólna przestrzeń polsko-norweskiej branżowej wymiany know-how. Poznanie nowych technologii i ich praktycznego zastosowania przez nauczycieli, wpłynie znacząco na podniesienie jakości pracy instytucji związanych z edukacją zawodową.

Project activities:

The project will involve 5 vocational teachers from the Vocational Training Center and 4 from the High School in Grong. Vocational education workshops will be implemented in Wroclaw for teachers from Grong and in Grong for teachers from Wroclaw. As a result of the project, there will be an increase in the professional competence of the participants of the Partnership workshops. As a long-term result, a common space of Polish-Norwegian industry know-how exchange will be built. Learning about new technologies and their practical application by teachers, will significantly improve the quality of work of institutions related to vocational education.


Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2022 r.
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 31.01.2023 r.

Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49 a
53-611 Wrocław

BIURO PROJEKTU

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław,
tel. 71 798 67 00

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Marek Chmara
Koordynator, pokój  404
tel. 071/798 67 00 wew. 130
e-mail: mchmara@ckz.edu.pl

Magdalena Marek
Finanse, pokój  405
tel. 071/798 67 00 wew. 240
e-mail: mmarek@ckz.edu.pl

Małgorzata Traczyk
Monitoring/Rekrutacja, pokój  410
tel. 071/798 67 00 wew. 126
e-mail: mtraczyk@ckz.edu.pl

CKZ © 2024
Skip to content