ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI

Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF

Gmina Wrocław
Lider projektu:

Gmina Wrocław

 

 

Gmina Czernica
Partner projektu:

Gmina Czernica

 

Cel projektu:

Poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach podstawowych  i szkołach ponadpodstawowych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół

Działania w projekcie

Doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów:

 • Szkolenie z podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli/nauczycielek
 • Warsztaty eksperckie dla nauczycieli/nauczycielek klas I-III dotyczące realizacji zajęć interdyscyplinarnych
 • Szkolenie pn. „Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”
 • Szkolenie doskonalące w komunikacji wspierającej współpracę w grupie
 • Szkolenie pn. „Logorytmika w edukacji wczesnoszkolnej”
 • Warsztaty eksperckie dla nauczycieli/nauczycielek przedmiotów przyrodniczych dotyczące nauczania eksperymentalnego
 • Warsztaty eksperckie dla nauczycieli/nauczycielek przedmiotów przyrodniczych dotyczące nauczania eksperymentalnego
 • Szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek – doradców/doradczyń zawodowych

Zajęć dodatkowe dla uczniów/uczennic:

 • interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych
 • indywidualizacja wsparcia dla uczniów/uczennic ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-III szkół podstawowych
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języków obcych
 • zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe
 • zajęcia dodatkowe realizowane metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych

Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK:

 • pomoce dydaktyczne do nauki matematyki i języków obcych,
 • pomoce dydaktyczne do zajęć interdyscyplinarnych i do realizacji indywidualizacji wsparcia,
 • do pracowni przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii i przyrody,
 • do Punktów Informacji i Kariery w szkołach.


Grupa docelowa:

 • 42 szkoły

Wrocław: 24 Szkoły Podstawowe i 16 Szkół Ponadpodstawowych

Czernica: 2 Szkoły Podstawowe

 • 5563 uczniów/uczennic, w tym 136 z niepełnosprawnością,
 • 796 nauczycieli/nauczycielek
 • 480 rodziców/ opiekunów prawnych

 

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 10 315 724,01 zł
 • Kwota dofinansowania: 9 799 937,80 zł
 • Wkład własny: 515 786,21 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.

Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49 a
53-611 Wrocław

SZKOŁY PODSTAWOWE

Gmina Wrocław

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sucharskiego
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego
 3. Szkoła Podstawowa nr 8 im.Józefa Piłsudskiego
 4. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola
 5. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego
 6. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bolesława Drobnera
 7. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego
 8. Szkoła Podstawowa nr 29
 9. Szkoła Podstawowa nr 32 im. 100 – lecia Niepodległości Polski
 10. Szkoła Podstawowa nr 42
 11. Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego
 12. Szkoła Podstawowa nr 53 im. Prof. Stefana Banacha
 13. Szkoła Podstawowa nr 58 im. Wandy Rutkiewicz
 14. Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej
 15. Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego
 16. Szkoła Podstawowa nr 71
 17. Szkoła Podstawowa nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza
 18. Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego
 19. Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. Prof. Mariana Suskiego
 20. Szkoła Podstawowa nr 96 im. Leonida Teligi
 21. Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki
 22. Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima
 23. Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego
 24. Szkoła Podstawowa nr 118 im. Płk Pilota Bolesława Orlińskiego

SZKOŁY PODSTAWOWE

Gmina Czernica

 1. Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej
 2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Gmina Wrocław

 1. Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki”
 2. Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
 3. Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego
 4. Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa
 5. Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 6. Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego
 7. Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego
 8. Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej
 9. Liceum Plastyczne im. Stanisława Kopystyńskiego
 10. Technikum nr 3
 11. Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika
 12. Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
 13. Technikum nr 12 im. Stanisława Staszica
 14. Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej
 15. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX
 16. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie

Harmonogram rekrutacji

 • Rekrutacja nauczycieli/nauczycielek do doskonalenia zawodowego I etap wrzesień/październik 2019
 • Rekrutacja uczniów/uczennic do udziału w zajęciach dodatkowych grudzień 2019
 • Rekrutacja rodziców/opiekunów prawnych do konsultacji indywidualnych grudzień 2019
 • Rekrutacja nauczycieli/nauczycielek do doskonalenia zawodowego II etap grudzień 2019

Formularz zgłoszeniowy/deklaracja udziału w Projekcie (nauczyciele – I etap)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Aneks_do_Regulaminu

Aneks do Regulaminu Sztuczna Inteligencja

formularz_deklaracja__uczen_SzkolaPodstawowa

formularz_deklaracja__uczen_SzkolaPonadpodstawowa

formularz_deklaracja_rodzic

formularz_deklaracja__uczen_SzkolaPartner

aneks_1.07

aneks_29.01.pdf

Zajęcia dodatkowe dla uczniów – Warsztaty mentorskie „Sztuczna inteligencja”

CKZ_kurs_AI_Harmonogram_szkola_ponadpodstawowa_16_03_2022

 

CKZ_kurs_AI_Harmonogram_szkola_ponadpodstawowa_16_03_2022
SP nr 10

W dniu 14.10.2021 oraz 12.11.2021 – zajęcia w ramach projektu się nie odbyły.

SP nr 32

W terminie 20.12.2021-07.01.2022 zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym.

BIURO PROJEKTU

Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław

telefon

71 798 67 00

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Kierownik projektu Katarzyna Trębacz ktrebacz@ckz.edu.pl wew. 127 pok. 403
Koordynatorzy Katarzyna Ziętek kzietek@ckz.edu.pl wew. 133 pok. 404
Justyna
Grela – Hajduk
jgrela-hajduk@ckz.edu.pl

 

wew. 114
Marek Chmara mchmara@ckz.edu.pl wew. 130
Koordynator Partnera Aneta Fiskies a.fiskies@czernica.pl 502 735 495
Finanse Małgorzata Ważna – Kuźnik mwazna-kuznik@ckz.edu.pl wew. 136 pok. 405
Magdalena Marek mmarek@ckz.edu.pl wew. 204
Ewa Martowicz emartowicz@ckz.edu.pl wew. 143
Monitoring/Rekrutacja Małgorzata Traczyk mtraczyk@ckz.edu.pl wew. 126 pok. 410
Monitoring/Rekrutacja Honorata Szymańska hszymanska@ckz.edu.pl.pl wew. 131 pok. 410
Personel projektu (nauczyciele) Olga Grzywacz ogrzywacz@ckz.edu.pl wew. 128 pok. 411
Zamówienia publiczne Katarzyna Wolicka kwolicka@ckz.edu.pl wew. 137 pok. 116
FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2021
Skip to content