Od 22.03.2021 zajęcia w klasach I-III zostają zawieszone.