ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

POSTAW NA ROZWÓJ

„Postaw na rozwój – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 76, Szkoły Podstawowej nr 78, Szkoły Podstawowej nr 109, Szkoły  podstawowej nr 113 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116”

 

Cel główny projektu:

niwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 u uczniów i uczennic 4 szkół podstawowych i 1 szkoły podstawowej specjalnej Gminy Wrocław poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz zwiększenie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie 01.07.2022-30.06.2023.

 Działania w projekcie

 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic:
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów/uczennic klas I-III
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów/uczennic klas IV-VIII z języka angielskiego, matematyki, chemii
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczennic/uczniów z matematyki, fizyki, chemii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, geografii, przyrody, zajęcia interdyscyplinarne oraz zajęcia rozwijające umiejętności cyfrowe
 • Kółka zainteresowań: gry planszowe, ekologiczne, modelarskie
 • Warsztaty uczenia się, warsztaty z języka polskiego dla obcokrajowców
 • Zajęcia kształtujące kompetencje-emocjonalno-społeczne dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi takie jak: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, sensoplastyka, zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej, warsztaty edukacyjno-terapeutyczne, czytanie uczestniczące, zajęcia dodatkowe z elementami metody Marii Montesorii.
 • Zajęcia pozaszkolne:
  • Przyrodnicze zajęcia pozaszkolne w ogrodzie zoologicznym
  • Ekologiczne zajęcia pozaszkolne
  • Zajęcia pozaszkolne w Karkonoskim Parku Narodowym
 • Warsztaty i konsultacje dla rodziców lub opiekunów prawnych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
 •  Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych

Grupa docelowa:

 • Szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław:
  1. Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego
  2. Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika
  3. Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego
  4. Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1
  5. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21
 • 579 uczniów/uczennic ww. szkół podstawowych, w tym:
  1. Szkoła Podstawowa Nr 76, 54 uczniów/uczennic
  2. Szkoła Podstawowa Nr 78, 118 uczniów/uczennic
  3. Szkoła Podstawowa Nr 109, 35 uczniów/uczennic
  4. Szkoła Podstawowa Nr 113 w ZSP 1, 275 uczniów/uczennic
  5. Szkoła Podstawowa Nr 116 w ZS 21, 25 uczniów/uczennic
 • 103 rodziców/opiekunów prawnych

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 512 081,75 zł
 • Kwota dofinansowania z UE: 435 269,48 zł
 • Wkład własny Gminy Wrocław: 76 812,27 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2022 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023 r.

Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49 a
53-611 Wrocław

 1. Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego
  ul. Wandy 13, 53-320 Wrocław
 2. Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika
  ul. Jedności Narodowej 195, 50-303, Wrocław
 3. Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego
  ul. Inżynierska 54, 53-230 Wrocław
 4. Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1
  ul. Zemska 16c, 54-438 Wrocław
 5. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21
  ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław

BIURO PROJEKTU

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49 a
53-611 Wrocław
tel. 71 798 67 00,
https://www.ckz.edu.pl

 

Role w projekcie

Koordynator projektu Katarzyna Ziętek kzietek@ckz.edu.pl wew. 133 Pokój 404
Rekrutacja/monitoring Anna Miśkiewicz amiskiewicz@ckz.edu.pl wew. 125 Pokój 411
Finanse Magdalena Marek mmarek@ckz.edu.pl wew. 204 Pokój 405
FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2024
Skip to content