ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

PRZEBUDOWA BUDYNKU B

Projekt polega na modernizacji budynku „B” w Centrum Kształcenia Praktycznego zlokalizowanego we Wrocławiu na ul. Strzegomskiej 49a i wyposażeniu 4 pracowni CKP w maszyny i urządzenia specjalistyczne. Dwie pracownie zostaną uzupełnione o nowy sprzęt.

W wyniku projektu poprawione zostaną warunki kształcenia ponad 180 uczniów z 4 wrocławskich szkół realizujących program kształcenia praktycznego w CKP, tj. ZS nr 18 z ul. Młodych Techników, Lotniczych Zakładów Naukowych z ul. Kiełczowskiej, Elektronicznych Zakładów Naukowych z ul. Braniborskiej, ZS Nr 2 z ul. Borowskiej.

Realizacja projektu pozwoli młodzieży, na nabycie umiejętności, które w przyszłości będzie mogła skutecznie wykorzystać do zdobycia satysfakcjonującej pracy.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze ZIT WrOF poprzez wsparcie Centrum Kształcenia Praktycznego i dzięki temu zapewnienie uczniom warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego i poprawa jakości i warunków kształcenia,
 • poprawa warunków i jakości życia we Wrocławiu oraz poprawa atrakcyjności miasta,
 • poprawa dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie architektury do ich potrzeb, oferowanie produktów oraz usług promujących równość szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
 • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej,
 • umocnienie pozycji i renomy CKP,
 • poprawa warunków pracy kadry.

W skład zaplanowanego wyposażenia pracowni wejdą m.in.:

 • uniwersalne 5-osiowe centrum obróbcze ze sterowaniem;
 • automatyczne stanowisko pomiarowe do narzędzi;
 • narzędzia i osprzęt do maszyn CNC;
 • drukarka 3D – drukująca jednocześnie trzema filamentami;
 • skaner 3D do pozyskiwania danych do modelowania.

Projekt „Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49 a we Wrocławiu” jest realizowany od 31-07-2017 do 31-10-2018. Koszty całkowite projektu wynoszą 3 580 000 zł, a dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 043 000 zł.

Przebudowa bud B - zakończenie remontu

Zakończenie remontu

4 lipca 2018 roku, po gruntownym remoncie, oddano do użytku budynek B w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu. Zapraszam do galerii zdjęć ...
Przebudowa bud B - marzec 2018

Marzec 2018

1) Wykonanie wyprawy elewacyjnej2) Obudowa konstrukcji stalowych do odporności ogniowej3) Ścianki działowe4) Okładziny ścienne z płytek ceramicznych5) Montaż instalacji elektrycznych niskopradowych - cd6) Montaż instalacji wod-kan - cd7) Montaż stelaży ...
Przebudowa bud B - luty 2018

Luty 2018

1) Wykonanie ścianek działowych i zabudów2) Wykonanie posadzek3) Montaż tras kablowych4) Montaż instalacji elektrycznych niskopradowych5) Montaż instalacji wod-kan6) Montaż stelaży podtynkowych pod przybory sanitarne7) Montaż instalacji c.o. i grzejników8) Montaż ...

Styczeń 2018

1) Montaż instalacji elektrycznych - układanie okablowania2) Montaż instalacji wod-kan - montaż orurowania3) Montaż drzwi wejściowych i wrót stalowych4) Roboty tynkarskie ...
Nasze Centrum Nowoczesnych Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC nabiera projektowych kształtów

Nasze Centrum Nowoczesnych Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC nabiera projektowych kształtów

We wrześniu 2017 r.:  wykonano roboty rozbiórkowe posadzek, ścianek działowych oraz odkopano ściany fundamentowe na zewnątrz budynku, zrobiono izolacje. W październiku 2017 r.: wykonano wykopy pod stopy i ławy fundamentowe ...
We wrześniu 2017 podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto prace budowlane

Rozpoczęcie prac budowlanych – wrzesień 2017

We wrześniu 2017 podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto prace budowlane ...

Przebudowa bud B – wrzesień 2017

Przebudowa bud B – październik 2017

Przebudowa bud B – listopad 2017

Przebudowa bud B – styczeń 2018

Przebudowa bud B – luty 2018

Przebudowa bud B – marzec 2018

Przebudowa bud B – czerwiec 2018

CKZ © 2024
Skip to content