ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Aklualne wydarzenia w CKZ Wrocław

Zajęcia klasy 5 EZN na Politechnice Wrocławskiej

Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2023

W dniach 16.11 oraz 30.11 br. Uczniowie klasy 5AEP (klasa o profilu technik – elektronik) Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. realizujący zajęcia w CKZ wzięli udział w warsztatach dotyczących projektowania i montażu układów elektronicznych. W trakcie warsztatów Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi symulacji układów elektronicznych oraz z zasadami projektowania płytek PCB. Ponadto, zaprezentowane zostały podstawowe techniki wykonywania płytek PCB (termotransfer, fotolitografia, ablacja laserowa). Każdy z Uczniów miał także okazję do wykonania ręcznego montażu podzespołów elektronicznych.

Warsztaty były prowadzone przez mgra inż. Pawła Chodasewicza i zostały zorganizowane w ramach zajęć w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

/
Konferencja OTK 2023

23 października odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery konferencja pod hasłem „Talent i praca – to się opłaca!”

Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2023

Wydarzenie zainaugurowała dyrektor CKZ Pani Anna Chołodecka, która przywitała zaproszonych gości.

Następnie głos zabrała Pni Ewa Szczęch- Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych UM Wrocławia, która podkreśliła wagę kompetencji miękkich na rynku pracy.
Doktor Violetta Drabik-Podgórna – pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego zachęciła uczestników konferencji do refleksji na temat talentów rodzących się w interakcjach w kontekście planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

Obecny na konferencji przedstawiciel rynku pracy Pan Michał Wiśniewski – Konstruktor w Rawlplug S.A. opowiedział o swojej ścieżce kariery i zaprezentował możliwości rozwoju w firmie Rawlplug S.A.. Przedstawił ciekawą prezentację na temat: ,,Fachowość w przemyśle. Połączenie kompetencji i wiedzy w procesach produkcyjnych”.

Doktor Joanna Rabiega-Wiśniewska z Instytutu Badań Edukacyjnych przybliżyła uczestnikom konferencji temat poszukiwania i porównania doświadczeń użytkowników „Zeterki” i czatu GPT, podobieństw i grupowania kwalifikacji z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji.

Materiały do pobrania z konferencji wkrótce do pobrania na stronie www.doradcy-wroclaw.pl

Dziękujemy za tak liczą frekwencję i panel dyskusyjny!
Zespół doradców MOWAZ

/
Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Ostatnia modyfikacja: 17 października 2023

Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław rozpoczyna realizację przedsięwzięcia Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiufinansowanego docelowo z Krajowego Planu Odbudowy. Wartość przyznanych środków to 12  373 486,34 zł, wniosek o dofinansowanie znalazł się na wysokim 16 miejscu listy rankingowej na 60 udzielonych w I naborze dotacji. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z firmami Tauron Dystrybucja S.A., Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych oraz Polskim Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie i rozwój kwalifikacji w zakresie miernictwa i diagnostyki urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektrycznej. W ramach projektu zostanie przebudowana i wyremontowana część budynku CKZ na rzecz utworzenia BCU, które docelowo zgodnie z nowelizacją Prawa oświatowego będzie odrębną jednostką edukacyjną. Zostanie utworzonych 5 pracowni nauki zawodu wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w których będą prowadzone kursy branżowe i z zakresu edukacji pozaformalnej, szkolenia zawodowe dla uczniów, studentów i osób dorosłych z możliwością przystąpienia do egzaminów i uzyskania certyfikatów oraz szkolenia branżowe dla nauczycieli.  Poprzez działalność szkoleniową realizowaną przez wykwalifikowaną kadrę, współpracę z pracodawcami, platformę zdalnego nauczania, nowoczesne doradztwo zawodowe i wiele innych nowatorskich rozwiązań, funkcjonowanie BCU zapewni szkołom i uczelniom dostęp do najnowszych rozwiązań w branży elektrycznej, a także odpowie na potrzeby nowoczesnej gospodarki.

/

Uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu „GPS po zawodach” 2023

Ostatnia modyfikacja: 21 czerwca 2023

W piątek, 2 czerwca 2023 roku, w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu „GPS po zawodach”. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy konkursu, ich opiekunowie z ramienia szkoły oraz następujący przedstawiciele firm: Magdalena i Tomasz Kuniccy z firm LIGA PRO Wrocław, Drzazga- akcesoria meblowe, Planeta Mebla; Damian Bąbka oraz Ewa Kieras z firmy Qair Polska S.A.; Urszula Zubek z firmy Taruon Polska Energia S.A., a także doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor CKZ p. Anna Chołodecka. Oprócz ciekawych wystąpień prelegentów, uczestnicy mieli możliwość zobaczyć wideo wizytówki, które napłynęły do nas w ramach etapu finałowego.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom! Dziękujemy również Partnerom konkursu, dzięki którym udało się przygotować niesamowite nagrody dla Laureatów.

/

Obchody Tygodnia Praw Dziecka w Centrum 2023

Ostatnia modyfikacja: 21 czerwca 2023

W poniedziałek 29 maja 2023 r. rozpoczęliśmy w Centrum obchody Tygodnia Praw Dziecka. W Dniu Dziecka tj. 1 czerwca został rozstrzygnięty drugi etap konkursu „Prawa dziecka”. W konkursie wzięli udział uczniowie z wytypowanych klas z 5 szkól. Uczniom zostały wręczone nagrody ufundowane przez Dyrekcję Centrum. Gratulujemy uczniom i wychowawcom.

W klasach nauczyciele przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat praw dziecka, młodzieży oraz sytuacji gdzie prawa ich są łamane. Dziękujemy uczestnikom i organizatorom konkursu i Tygodnia Praw Dziecka za zaangażowanie i podjęcie tego ważnego tematu jakim jest przestrzeganie praw dzieci na całym świecie. Organizatorami imprezy tradycyjnie są: pedagog Ewa Wolniak oraz wicedyrektor Marian Ramut.

/

Konkurs na najlepszego Technika Elektryka 2023

Ostatnia modyfikacja: 9 maja 2023

W dniu 19.04.2023 r. w CKZ odbył się finał tegorocznej edycji regionalnego konkursu na „Najlepszego Technika Elektryka” pod patronatem firmy Tauron Dystrybucja S.A. Do finału zakwalifikowało się pięciu uczniów:

 • Amelia Czerwiec z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.
 • Grzegorz Dynak z Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie,
 • Michał Fiałkowski z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu,
 • Maciej Gręda z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu,
 • Piotr Waliszka z Zespołu Szkół Policealnych w Głogowie.

Tegoroczny finał konkursu był szczególny, bowiem po raz pierwszy w rywalizacji o tytuł „Najlepszego Technika Elektryka” wzięła udział kobieta 😊.

Zwycięzcą został Michał Fiałkowski z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu, Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmę Tauron Dystrybucja S.A.

/

Seminarium podsumowujące projekt: „Train the skills!”

Ostatnia modyfikacja: 15 marca 2023

Seminarium podsumowujące projekt: „Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” odbyło się 26.01.2023 r. Nauczyciele biorący udział w projekcie przybliżyli słuchaczom podobieństwa i różnice w systemach edukacji Polski i Norwegii ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego. Uczestnicy Seminarium w których gronie znaleźli się m.in. przedstawiciele z Departamentu Edukacji, Wydziału Zarządzania Funduszami, Kuratorium, oraz Dyrektorzy Wrocławskich Szkół Zawodowych, nauczyciele, doradcy zawodowi i uczniowie mieli okazję wysłuchać ewaluacji projektu. Seminarium przyczyniło się również od promowania kształcenia zawodowego zwłaszcza w dziedzinie elektro-elektrycznej.

Projekt „Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 38 525 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

The project „Train the skills! – Enhancing Teachers’ Competencies in Electrical Engineering as an Exchange of Polish-Norwegian Experiences in Vocational Education” benefits from a grant of €38,525 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-elektronicznym w okresie lipiec – grudzień 2022 poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegi.

The aim of the project is to increase the professional competence of 9 teachers from the Partnership’s schools in the electrical-electronic area in the period from July to December 2022 through participation in educational workshops, which are an exchange of vocational education experiences between the Partners Vocational Training Center (VTC) from Poland and the High School in Grong from Norway.

Załączniki

/

Seminarium podsumowujące projekt: „Train the skills 2″

Ostatnia modyfikacja: 15 marca 2023

Seminarium podsumowujące projekt: „Train the skills 2 – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” odbyło się 24.01.2023 r. Zaproszeni goście m.in. z Departamentu Edukacji, Wydziału Zarządzania Funduszami, Kuratorium, oraz Dyrektorzy Wrocławskich Szkół Zawodowych, nauczyciele, doradcy zawodowi i uczniowie mieli okazję wysłuchać ewaluacji projektu przygotowanej przez jego uczestników. Seminarium przyczyniło się również od promowania kształcenia w dziedzinie elektryczno-energetycznej.

Projekt „Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 41 950 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

The project „Train the skills 2 – increasing the competence of teachers in the field of electricity and energy through the exchange of Polish-Norwegian experience in vocational education” benefits from a grant of EUR 41,950 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-energetycznym poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegii.

The aim of the project is to improve the professional competencies of 11 teachers from the Partnership’s schools in the electrical and energy area through participation in educational workshops, which are an exchange of vocational education experiences between the Partners Vocational Training Center (VTC) from Poland and the High School in Grong from Norway.

Załączniki

/

Warsztaty edukacyjne w Grong videregående skole w Norwegii w ramach projektu Train the skills 2

Ostatnia modyfikacja: 22 marca 2023

W dniach 27.11 – 02.12.2022 r. w ramach projektu Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej 6 nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego uczestniczyło w warsztatach edukacyjnych w Grong videregående skole w Norwegii. Podczas wymiany nasi partnerzy z Grong poza prezentacją swojej szkoły i norweskiego systemu oświaty zaprosili naszych nauczycieli także do zwiedzenia elektrowni wodnej w Fiskumfoss oraz Centrum Kultury Południowych Lapończyków.

W styczniu 2023 r. planowane jest zorganizowanie w Centrum Kształcenia Zawodowego seminarium podsumowującego na którym zostaną omówione rezultaty projektu a także podobieństwa i różnice w podejściu do kształcenia zawodowego.

Projekt „Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 41 950 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

The project „Train the skills 2 – increasing the competence of teachers in the field of electricity and energy through the exchange of Polish-Norwegian experience in vocational education” benefits from a grant of EUR 41,950 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-energetycznym poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegii.

The aim of the project is to improve the professional competencies of 11 teachers from the Partnership’s schools in the electrical and energy area through participation in educational workshops, which are an exchange of vocational education experiences between the Partners Vocational Training Center (VTC) from Poland and the High School in Grong from Norway.

/

Warsztaty edukacyjne dla gości z Norwegii w ramach projektu Train the skills!

Ostatnia modyfikacja: 21 listopada 2022

W dniach 14 – 18.11.2022 r. w ramach projektu edukacyjnego Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym gościliśmy w Centrum delegację nauczycieli z norweskiego miasta Grong.

Norwescy nauczyciele uczestniczyli w zajęciach organizowanych w Centrum oraz Zespole Szkół nr 18.  Gościom zaprezentowano między innymi zasady zdobywania kwalifikacji zawodowych w Polsce poprzez umożliwienie udziału uczestników w charakterze obserwatorów w egzaminie próbnym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

W czasie pobytu, dzięki uprzejmości pracodawców (ZAE, Tauron Dystrybucja S.A.) współpracujących z nasza placówką, nasi goście mieli okazję zwiedzić zakład produkcyjny firmy ZAE oraz nowoczesne centrum sterownia siecią elektroenergetyczną. 

W styczniu w ramach projektu planowana jest wizyta polskiej delegacji w Norwegii.

Projekt „Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 38 525 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

The project „Train the skills! – Enhancing Teachers’ Competencies in Electrical Engineering as an Exchange of Polish-Norwegian Experiences in Vocational Education” benefits from a grant of €38,525 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-elektronicznym w okresie lipiec – grudzień 2022 poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegi.

The aim of the project is to increase the professional competence of 9 teachers from the Partnership’s schools in the electrical-electronic area in the period from July to December 2022 through participation in educational workshops, which are an exchange of vocational education experiences between the Partners Vocational Training Center (VTC) from Poland and the High School in Grong from Norway.

/

Ogólnopolski Tydzień Kariery w CKZ: „Złap za stery do swojej kariery”

Ostatnia modyfikacja: 25 października 2022

21 października w Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyła się konferencja pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery”. Wydarzenie zainaugurowała dyrektor CKZ Pani Anna Chołodecka, która przywitała gości, prelegentów oraz uczestników spotkania: nauczycieli, doradców i uczniów wrocławskich szkół podstawowych. Podczas wystąpienia dr Anetty Pereświet – Sołtan (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), uczestnicy byli zachęcani do pogłębionej aktywności w różnych obszarach swojego życia, refleksji nad znaczeniem samoświadomości, samosterowności, poczucia własnej wartości i znaczenia pozytywnego myślenia  w planowaniu kariery.

Obecny na konferencji przedstawiciel rynku pracy Pan Tomasz Chodor z Tauron Dystrybucja S.A. podzielił się tym jak wyglądała jego osobista ścieżka kariery natomiast Mateusz Hady z firmy 3M zaprezentował możliwości rozwoju w jego firmie oraz zwrócił uwagę na istotną rolę kobiet w naukach ścisłych.

O swojej krętej ścieżce kariery i wykorzystywaniu nadążających się okazji opowiedziała Ewelina Wyspiańska-Trojniarz (SCRUM Master) a przepisem na sukces zawodowy podzielił się Krzysztof Maria Wysocki (Project Manager-Wystawa Pająków), wskazując jak ważna jest wiara w siebie, podejmowanie prób, kreatywność i konsekwencja w życiu

Po konferencji obecni uczniowie i nauczyciele zostali wprowadzeni w tajniki automatyki, zwiedzając pracownię “Automatyk Przyszłości” i najnowszą pracownie CNC.

/

Wizyta delegacji norweskiej w ramach projektów Train the skills 2 i Train the skills!

W dniach 26 – 30.09.2022 r. gościliśmy w Centrum delegację nauczycieli z norweskiego miasta Grong. Wizyta była częścią projektu edukacyjnego Train the skills 2 – mającego na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli z branży elektryczno-energetycznej poprzez wymianę doświadczeń z zakresu realizacji kształcenia zawodowego. W czasie pobytu nasi goście, dzięki uprzejmości pracodawców (3M, Tauron Dystrybucja S.A.) współpracujących z nasza placówką, mieli okazję zwiedzić wrocławską fabrykę 3M oraz elektrownię wodą w Pilchowicach.  Ponadto norwescy nauczyciele uczestniczyli w zajęciach z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz wykonywania instalacji elektrycznych, dzięki czemu mogli poznać zasady realizacji zajęć praktycznych i modułowych. Pod koniec października planowana jest rewizyta polskiej delegacji.

Projekt „Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 41 950 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

The project „Train the skills 2 – increasing the competence of teachers in the field of electricity and energy through the exchange of Polish-Norwegian experience in vocational education” benefits from a grant of EUR 41,950 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-energetycznym poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegii.

The aim of the project is to improve the professional competencies of 11 teachers from the Partnership’s schools in the electrical and energy area through participation in educational workshops, which are an exchange of vocational education experiences between the Partners Vocational Training Center (VTC) from Poland and the High School in Grong from Norway.

/

Tydzień Praw Dziecka w CKZ

Ostatnia modyfikacja: 3 czerwca 2022

Po raz pierwszy w CKZ po nadzorem wicedyrektora Mariana Ramuta i pedagog Ewy Wolniak, w dniach 24-31.05.2022 r. zorganizowano „Tydzień Praw Dziecka – miesiąc/rok/na zawsze”. Celem wydarzenia było uświadomienie uczniom i pracownikom, jak ważne jest poszanowanie praw dziecka. Niestety coraz bardziej zauważamy, że prawa te są często nieprzestrzegane i łamane. Przykładem takim może być łamanie praw dziecka w czasie wojny w Ukrainie.

W tygodniu praw dziecka zaplanowaliśmy różne działania – w tym konkurs na znajomość praw, który złożony był z dwóch etapów. Pierwszy wyłonił zwycięzców z pięciu szkół: EZN, LZN, ZSTiE, ZS18 i ZS2, a drugi etap zakończył się 31.05. 2022 r. finałem gdzie pierwsze miejsce ex aequo zajęli uczniowie z ZS2 i LZN. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Dyrektora CKZ. Ponadto w czasie trwania Tygodnia Praw Dziecka w CKZ uczniowie i nauczyciele mogli zapoznać  się z problematyką praw dziecka poprzez materiały informacyjne umieszczone na tablicach ogłoszeń czy materiały i prezentacje o Deklaracji praw dziecka przesłane przez dziennik Librus.

/

Konkurs „GPS po zawodach 2022”

Ostatnia modyfikacja: 3 czerwca 2022

27 maja 2022 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród  laureatom konkursu „GPS po zawodach”.  W uroczystości uczestniczyli oprócz laureatów, ich opiekunowie, rodzice oraz uczniowie klasy siódmej z SP nr 76 wraz z wychowawcami. W trakcie uroczystości zaprezentowane zostały prace wszystkich uczestników finału konkursu. Zaproszeni goście mieli  okazję obejrzeć najnowszą pracownię CKZ – „Automatyk przyszłości” oraz pracownie CNC. Uczniowie klasy 7 uczestniczyli  też w zajęciach dotyczących kształcenia zawodowego.

/

Spotkanie projektowe Partnerstwa w ramach projektu Train the skills 2

Ostatnia modyfikacja: 23 maja 2022

W dniach 19-20.05.2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerstwa w ramach projektu Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej. Gościom z Norwegii reprezentującym Grong videregående skole zaprezentowano Centrum Kształcenia Zawodowego. 

Podczas spotkania omówiono harmonogram wymian i zaplanowano warsztaty edukacyjnie dla nauczycieli uczestniczących w projekcie.

Projekt „Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 41 950 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

The project „Train the skills 2 – increasing the competence of teachers in the field of electricity and energy through the exchange of Polish-Norwegian experience in vocational education” benefits from a grant of EUR 41,950 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-energetycznym poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegii.

The aim of the project is to improve the professional competencies of 11 teachers from the Partnership’s schools in the electrical and energy area through participation in educational workshops, which are an exchange of vocational education experiences between the Partners Vocational Training Center (VTC) from Poland and the High School in Grong from Norway.

/

Projekt „Budowanie kadr przyszłości”

Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2022

30 marca 2022 r. w ramach projektu: Budowanie kadr przyszłości” pierwsza grupa uczniów ucząca się w zawodzie technik mechatronik odwiedziła firmę 3M Poland Manufacturing SP z o.o. we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6.

Współpraca  Centrum Kształcenia Zawodowego z firmą 3M obejmuje m. in. wizyty uczniów  w Centrum Innowacji, Technicznym Centrum Szkoleniowym i w Dziale Technicznym Utrzymania Ruchu. W ramach rozwijania dalszej współpracy firma 3M planuje przyjmowanie najlepszych uczniów  na praktyki zawodowe.

Kontynuowane są też zajęcia uczniów klas 8 szkół podstawowych w pracowni „Automatyk przyszłości”, w której mają zajęcia uczniowie uczący się zawodu technik mechatronik i technik automatyk, a  która została ufundowana przez firmę 3M. Doradcy zawodowi Centrum oprowadzają uczniów szkół podstawowych po tej pracowni oraz prezentują działanie zestawów dydaktycznych. Do tej pory pracownię „Automatyk przyszłości” odwiedziło 850 uczniów ze szkół podstawowych.

/

Regionalny Konkurs na Najlepszego Technika Elektryka 2022

Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2022

W dniu 27.04.2022 r. w CKZ odbył się kolejny finał regionalnego konkursu  na „Najlepszego Technika Elektryka” pod patronatem firmy Tauron Dystrybucja S.A. W konkursie wzięło udział pięciu uczniów:

 • Karol Chrobot z Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie,
 • Maciej Gręda z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu,
 • Norbert Kwaśny z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu,
 • Szymon Malinowski z Zespołu Szkół Policealnych w Głogowie.
 • Dominik Zinkiewicz z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

Zwycięzcą został Norbert Kwaśny z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu, Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmę Tauron Dystrybucja S.A.

/

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 – „Działajmy razem”

Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2022

23 lutego 2022 roku, w ramach obchodzonego na całym świecie Dnia Bezpiecznego Internetu w Centrum Kształcenia Zawodowego kolejny raz odbyła się debata pod hasłem „Działajmy razem”. Ewelina Kurpios, doradca zawodowy Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej, przeprowadziła warsztat i prelekcję dla uczniów CKZ. Podczas spotkania wspólnie omówiono ideę bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń jakie niesie hejt, możliwości reagowania na niesprawiedliwość. Szczególną uwagę zwrócono na zjawiska Phishing i Pharming i możliwości radzenia sobie z nimi. Uczniowie aktywnie włączyli się do dyskusji oraz ćwiczeń dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w zdalnym świecie. Pojawiło się wiele refleksji i wniosków na przyszłość.

/

Prezentacja pracowni „Automatyk przyszłości”

Ostatnia modyfikacja: 15 grudnia 2021

Podczas zajęć z uczniami klas ósmych dotyczących wyboru szkoły ponadpodstawowej, doradcy zawodowi MOWAZ opowiadają również o zawodach nauczanych w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz oprowadzają klasy po najnowszej pracowni „Automatyk przyszłości”, w której mają zajęcia przyszli technicy automatycy i technicy mechatronicy.
Już 184 uczniów zwiedziło naszą najnowszą pracownię!

/

Wizyta w 3M

Ostatnia modyfikacja: 10 listopada 2021

25 października 2021 r., kadra kierownicza i nauczyciele z pracowni mechatronicznej odwiedzili Centrum Szkoleniowe i Centrum Innowacyjne w 3M na wrocławskich Kowalach.

Był to następny etap rozpoczętej w maju 2021 współpracy, w pierwszym etapie otrzymaliśmy wyposażenie do pracowni „automatyk przyszłości” wartości 350 tys.

Drugi etap to wycieczki dydaktyczno -szkoleniowe dla naszej młodzieży. Harmonogram wyjść będzie efektem tego właśnie spotkania.

/

Ogólnopolski Tydzień Kariery w CKZ: „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”

Ostatnia modyfikacja: 31 października 2021

22 października w Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyła się konferencja pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. Wydarzenie zainaugurowała dyrektor CKZ Pani Anna Chołodecka, która przywitała gości, prelegentów oraz uczestników spotkania: nauczycieli, doradców i uczniów wrocławskich szkół podstawowych. Podczas wystąpienia dr Violetty Drabik-Podgórnej (Katedra UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego, Uniwersytet Wrocławski), uczestnicy byli zachęcani do pogłębionej refleksji nad znaczeniem kompetencji w planowaniu kariery. Dobrymi praktykami związanymi z kreatywnością podzielił się wicedyrektor LO nr XVI Pan Krzysztof Szczepański oraz Pan Julian Wąsek – prezes fundacji Szkoła 2.0. Możliwości i zasady współpracy firmy 3M ze szkołami technicznymi przedstawił dyrektor 3M Pan Mateusz Hady. Po konferencji obecni uczniowie i nauczyciele zostali wprowadzeni w tajniki automatyki, zwiedzając pracownię “Automatyk Przyszłości”.

/

„Tydzień dla bezpieczeństwa” w CKZ

Ostatnia modyfikacja: 11 października 2021

W dniu  4 .10.2021 firma Mostostal  Warszawa zorganizowała w ramach „TYGODNIA DLA BEZPIECZEŃSTWA” na parkingu Centrum Kształcenia Zawodowego, dla uczniów  z pięciu klas pokaz agregatów prądotwórczych oraz elektronarzędzi marki HILTI takich jak: wiertnice diamentowe, młotowiertarki, szlifierki, piły a także odkurzacze i systemy odsysania pomagające utrzymać czystość w miejscu pracy. Uczniom zademonstrowano możliwości wybranych urządzeń oraz  zaprezentowano zasady  bezpiecznej pracy. Pokaz został uwieńczony  loterią fantową, w której uczniowie wylosowali atrakcyjne nagrody. Demonstracja urządzeń została zorganizowana dzięki uprzejmości  pana Michała Wieja.

/

10 czerwca 2021 3M i Wrocław w partnerstwie dla edukacji technicznej i zawodowej

Ostatnia modyfikacja: 22 czerwca 2021

Rozpoczęliśmy współpracę z 3M Poland Sp. z o.o. Jest  to firmą technologiczno-produkcyjna będącą oddziałem międzynarodowego koncernu 3M. Przedsiębiorstwo działa na polskim rynku od prawie 30 lat, w trakcie których zainwestowało ponad 650 mln USD. 3M wykorzystując naukę i działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tworzy innowacyjne rozwiązania poprawiające jakość życia ludzi na całym świecie. Teraz wchodzi z darmowymi programem edukacyjnymi na wrocławski rynek za pośrednictwem  Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.10 czerwca 2021 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego uroczyście uruchomiono nowoczesną pracownię „Automatyk Przyszłości” dedykowaną zarówno uczniom Szkół Podstawowych jak i naszym mechatronikom i automatykom. Główny cel to promocja kształcenia technicznego i zawodowego. Ważne jest żeby uczniowie mogli projektować swoje kształcenie i pracowanie w otoczeniu biznesu. Nasi nauczyciele mechatronicy i doradcy zawodowi zatrudnieni w MOWAZ-ie zostali przeszkoleni przez firmę wyposażająca w sprzęt. Pracownię i zajęcia na otwarcie wspaniale przygotował pan Damian Sułkowski, który będzie jej opiekunem. Pracownia powstała dzięki współpracy amerykańskiej firmy 3M i Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz ARAW -u We Wrocławiu bije serce 3M w Polsce Wrocław jest pierwszym miastem poza USA, w którym 3M wyposaża szkoły zawodowe.

Fot. Marek Księżarek, www.wroclaw.plOd lewej strony: Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia, Anthony Crawford – dyrektor Operacji Produkcyjnych 3M w Regionie Europy Wschodniej, Anna Chołodecka – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego, Radosław Kaskiewicz – dyrektor Zarządzający 3M w Regionie Europy Wschodniej, Magdalena Okulowska – prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Funkcjonowanie zestawów dydaktycznych zaprezentowali wrocławscy uczniowie klasy 3 technika mechatronika z EZN -u. Pracownię tworzy 8 zestawów, które składają się z trzech niezależnych modułów: magazynowego, transportowego i manipulacyjnego, które imitują procesy produkcyjne. Kolejne dwa komplety modułów trafiły do Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy. Wartość sprzętu to 500 tys. zł.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/3m-i-wroclaw-partnerstwo-dla-edukacji-technicznej-i-zawodowej-centrum-ksztalcenia-zawodowego

Od prawej: Anna Benedyk – wicedyrektor CKZ, Anna Chołodecka – dyrektor CKZ, Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Piotr Drozd – kierownik CKZ
Od prawej: Anna Benedyk – wicedyrektor CKZ, Anna Chołodecka – dyrektor CKZ, Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Piotr Drozd – kierownik CKZ
Współorganizator i opiekun pracowni, pan Damian Sułkowski objaśnia sposób wykorzystania nowego sprzętu
Współorganizator i opiekun pracowni, pan Damian Sułkowski objaśnia sposób wykorzystania nowego sprzętu
Możemy się tu uczyć funkcjonowania linii produkcyjnych. Na jednym module mogę oddzielić elementy plastikowe od metalowych, a to uruchamia kolejny etap produkcji. Macin Pełek, uczeń Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu
Możemy się tu uczyć funkcjonowania linii produkcyjnych. Na jednym module mogę oddzielić elementy plastikowe od metalowych, a to uruchamia kolejny etap produkcji. Macin Pełek, uczeń Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu
/

Wręczenie nagród laureatom konkursu „GPS po zawodach 2021

Ostatnia modyfikacja: 28 maja 2021

28 maja 2021 odbyło się w Centrum uroczyste wręczenie nagród w konkursie „GPS po zawodach”. W spotkaniu uczestniczyli laureaci konkursu wraz z opiekunami oraz doradcy z MOWAZ-u. Nagrody wręczała pani Anna Chołodecka- dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego. Uczestnicy poznali też nowo otwartą pracownię „Automatyk przyszłości”. Pracownia została sfinansowana w ramach globalnego projektu 3M Manufacturing & Academic Partership przez firmę 3M.Doradcy zawodowi z MOWAZ-u będą mogli promować kształcenie techniczne wśród uczniów z klas siódmych i ósmych Szkół Podstawowych. Pierwsi z nich, laureaci konkursu mieli okazję obserwować zajęcia prowadzone przez pana Damiana Sułkowskiego z uczniami klasy drugiej z Elektronicznych Zakładów Naukowych uczących się w zawodzie technik automatyk.

/

Konkurs na najlepszego Elektryka 2021

Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2021

W dniu 24.05.2021 r. w CKZ odbył się kolejny finał regionalnego konkursu  na „Najlepszego Technika Elektryka” pod patronatem firmy Tauron Dystrybucja S.A. W ubiegłym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną konkurs został odwołany, w tym roku udało się zorganizować finał stosując się do wymaganych rygorów sanitarnych. W konkursie wzięło udział czterech uczniów:

 • Michał Czarny z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu,
 • Łukasz Jaśkiewicz z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu,
 • Hubert Sidorowicz z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie,
 • Paweł Zych z Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie.

Zwycięzcą został Paweł Zych, na miejscu drugim uplasował się Hubert Sidorowicz, miejsce trzecie i czwarte zajęli  odpowiednio: Michał Czarny oraz Łukasz Jaśkiewicz. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmę Tauron Dystrybucja S.A.

/

Podsumowanie trudnego, innego, dziwnego roku funkcjonowania w warunkach pandemicznych 15 marca 2020 do 15 marca 2021

Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2021

Mija rok od momentu wybuchu pandemii COVID-19 i wprowadzenia nauki w trybie zdalnym w polskich szkołach. Decyzja ta dotyczyła również takich placówek jak CKZ, które z dnia na dzień opustoszały. Od 16.03.2020 w naszych pracowniach zapanowała przygnębiająca pustka, kadra kierownicza, nauczyciele oraz uczniowie mierzyli się z nowymi wyzwaniami i doświadczeniami zamknięci w swoich domach. Z prawdziwą ulgą i radością przyjęliśmy decyzję o możliwości organizowania od 01.06.2020 zajęć praktycznych w formie stacjonarnych konsultacji, które adresowanie były do uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych w sesji letniej oraz do tych którzy nie unieśli ciężaru nauczania zdalnego. Frekwencja była wyższa niż zazwyczaj, wszyscy tęskniliśmy nie tylko za fizyczną możliwością pracy z narzędziami, maszynami, urządzeniami oraz aparatura pomiarową, ale także za kontaktami społecznymi.  Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, ale także pracowników administracji i obsługi udało się sprawnie zorganizować i przeprowadzić egzaminy zawodowe w sesji letniej.

Nowy rok szkolny rozpoczął się tradycyjnie, zajęcia stacjonarne trwały jednak tylko do 26.10.2020 r.  Gdy tylko pojawiała się okazja, staraliśmy się aby uczniowie wracali na zajęcia do naszych pracowni. Taka możliwość pojawiła się już 16.11.2020 i dotyczyła uczniów przygotowujących się do egzaminów zawodowych w sesji zimowej, stopniowo włączaliśmy kolejne grupy uczniów. Obecnie na zajęcia do Centrum wróciło większość klas technikum i niemal wszystkie klasy szkoły branżowej. W każdym kolejnym tygodniu prowadzimy stacjonarnie w naszych 58 pracowniach zajęcia średnio ponad 1000 uczniów z 55 klas, którzy z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego zdobywają nowe umiejętności zawodowe i przygotowują się do czekających ich egzaminów. Część zajęć prowadzona jest wciąż w sposób zdalny.

3 i 5 marca 2021 r. to szczęśliwe daty -wszyscy nauczyciele, którzy wyrazili taką wolę, zostali zaszczepieni szczepionką Astra Zeneca przeciw COVID -19. Wciąż czekamy na  wyznaczenie terminu dla ostatniej grupy nauczycieli oraz administracji i obsługi. Mamy nadzieję, że nauka zwycięży zarazę, a nam pozwoli pracować w bezpośredniej relacji uczeń – nauczyciel. Przecież trudno nauczyć się toczyć, frezować, montować elektryczne, elektroniczne czy mechatronicznej zestawy on -line. Wiele wszyscy się nauczyliśmy, oczywiście zawsze, gdy będzie to ciekawsze i bardziej efektywne, będziemy pracować z nowymi narzędziami do pracy zdalnej.

/

Praktykanci w Centrum

Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2021

W Centrum zajęcia w formie stacjonarnej, szczęśliwie dla uczniów i nauczycieli „zawodowców” odbywają się od września z przerwa od 16 października  do 9 listopada. Przyjmujemy również , oczywiście z rygorami sanitarnymi, nauczycieli praktykantów. Panią od doradztwa zawodowego i panią przyszłą inżynier od robotyki. 23 oraz 25 lutego 2021 r. klasy drugie i trzecie mogły uczestniczyć w prezentacjach prowadzonych przez studentkę Automatyki i Robotyki odbywającą praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego, Monikę Urbaniak. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z działaniem robotów mobilnych na przykładzie robota TI-RSLK MAX. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wstępu teoretycznego dotyczącego programowania i sterowania tego typu urządzeń, a następnie brali czynny udział w implementacji prostej sekwencji ruchów robota. Opiekunem praktykantki był pan Antoni Izworski. Nie ukrywamy, że mamy nadzieję, że udało nam się zauroczyć naszymi pracowniami tak jak zauroczyła nas pani Monika swoimi umiejętnościami. Może zechce w przyszłości podjąć prace w CKZ?

/

Modernizacja pracowni i szkolenia branżowe w Centrum

Ostatnia modyfikacja: 26 lutego 2021

W okresie pandemii staramy się realizować, przy zapewnieniu bezpieczeństwa przeciw COVID -19, zaplanowane zadania. Modernizowaliśmy pracownie z funduszy unijnych. Najwięcej środków otrzymaliśmy ramach projektu „Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia” realizowanego przez LZN. W latach 2019 – 2020 otrzymaliśmy wyposażenie do pracowni mechatronicznych, informatycznych, teleinformatycznych na kwotę 1 043 000 zł. Z tego w roku szkolnym 2020/21 wyposażenie za kwotę prawie 500 tys. Ponadto z dwóch projektów „Od stażysty do specjalisty oraz projektu „Manufaktura fachowców” zakupiony został sprzęt za kwotę około 100 tys. zł. Tak więc pracownie Centrum modernizowane są na bieżąco i nie stoją puste. Realizujemy zajęcia w formie stacjonarnej oraz hybrydowej. W pakiecie do sprzętu są szkolenia. W dniach 23 – 25.02.2021 w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyło się szkolenie w zakresie obsługi sprawdzianu produkcyjnego Equator firmy RENISHAW. To nowoczesne urządzenie da możliwości nabywania umiejętności zawodowych na najwyższym poziomie przyszłym automatyków mechaników operatorów obrabiarek skrawających W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele z pracowni CNC: Stanisław Pokutycki, Mariusz Bociarski oraz Roman Fronia.

/

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 – „Działajmy razem”

Ostatnia modyfikacja: 15 lutego 2021

12 lutego 2021 roku, w ramach obchodzonego na całym świecie Dnia Bezpiecznego Internetu w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyła się debata pod hasłem „Działajmy razem”. Doradcy zawodowi Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej, Ewelina Kurpios i Hanna Łozińska przeprowadzili warsztat i prelekcję online dla uczniów CKZ. Podczas spotkania wspólnie omówiono ideę bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń jakie niesie hejt, możliwości reagowania na niesprawiedliwość. Uczniowie aktywnie włączyli się do dyskusji oraz ćwiczeń dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w zdalnym świecie. Pojawiło się wiele refleksji i wniosków na przyszłość.

/
CKZ © 2024
Skip to content