Ostatnia modyfikacja: 17 października 2023

Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław rozpoczyna realizację przedsięwzięcia Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiufinansowanego docelowo z Krajowego Planu Odbudowy. Wartość przyznanych środków to 12  373 486,34 zł, wniosek o dofinansowanie znalazł się na wysokim 16 miejscu listy rankingowej na 60 udzielonych w I naborze dotacji. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z firmami Tauron Dystrybucja S.A., Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych oraz Polskim Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie i rozwój kwalifikacji w zakresie miernictwa i diagnostyki urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektrycznej. W ramach projektu zostanie przebudowana i wyremontowana część budynku CKZ na rzecz utworzenia BCU, które docelowo zgodnie z nowelizacją Prawa oświatowego będzie odrębną jednostką edukacyjną. Zostanie utworzonych 5 pracowni nauki zawodu wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w których będą prowadzone kursy branżowe i z zakresu edukacji pozaformalnej, szkolenia zawodowe dla uczniów, studentów i osób dorosłych z możliwością przystąpienia do egzaminów i uzyskania certyfikatów oraz szkolenia branżowe dla nauczycieli.  Poprzez działalność szkoleniową realizowaną przez wykwalifikowaną kadrę, współpracę z pracodawcami, platformę zdalnego nauczania, nowoczesne doradztwo zawodowe i wiele innych nowatorskich rozwiązań, funkcjonowanie BCU zapewni szkołom i uczelniom dostęp do najnowszych rozwiązań w branży elektrycznej, a także odpowie na potrzeby nowoczesnej gospodarki.