ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu „GPS po zawodach” 2023

W piątek, 2 czerwca 2023 roku, w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu „GPS po zawodach”. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy konkursu, ich opiekunowie z ramienia szkoły oraz następujący przedstawiciele firm: Magdalena i Tomasz Kuniccy z firm LIGA PRO Wrocław, Drzazga- akcesoria meblowe, Planeta Mebla; Damian Bąbka oraz Ewa Kieras z firmy Qair Polska S.A.; Urszula Zubek z firmy Taruon Polska Energia S.A., a także doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor CKZ p. Anna Chołodecka. Oprócz ciekawych wystąpień prelegentów, uczestnicy mieli możliwość zobaczyć wideo wizytówki, które napłynęły do nas w ramach etapu finałowego. Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom! Dziękujemy również Partnerom konkursu, dzięki którym udało się przygotować niesamowite nagrody dla Laureatów.

Obchody Tygodnia Praw Dziecka w Centrum 2023

W poniedziałek 29 maja 2023 r. rozpoczęliśmy w Centrum obchody Tygodnia Praw Dziecka. W Dniu Dziecka tj. 1 czerwca został rozstrzygnięty drugi etap konkursu „Prawa dziecka”. W konkursie wzięli udział uczniowie z wytypowanych klas z 5 szkól. Uczniom zostały wręczone nagrody ufundowane przez Dyrekcję Centrum. Gratulujemy uczniom i wychowawcom. W klasach nauczyciele przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat praw dziecka, młodzieży oraz sytuacji gdzie prawa ich są łamane. Dziękujemy uczestnikom i organizatorom konkursu i Tygodnia Praw Dziecka za zaangażowanie i podjęcie tego ważnego tematu jakim jest przestrzeganie praw dzieci na całym świecie. Organizatorami imprezy tradycyjnie są: pedagog Ewa Wolniak oraz wicedyrektor Marian Ramut.

Konkurs na najlepszego Technika Elektryka 2023

W dniu 19.04.2023 r. w CKZ odbył się finał tegorocznej edycji regionalnego konkursu na „Najlepszego Technika Elektryka” pod patronatem firmy Tauron Dystrybucja S.A. Do finału zakwalifikowało się pięciu uczniów: Amelia Czerwiec z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. Grzegorz Dynak z Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie, Michał Fiałkowski z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu, Maciej Gręda z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, Piotr Waliszka z Zespołu Szkół Policealnych w Głogowie. Tegoroczny finał konkursu był szczególny, bowiem po raz pierwszy w rywalizacji o tytuł „Najlepszego Technika Elektryka” wzięła udział kobieta 😊. Zwycięzcą został Michał Fiałkowski z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu, Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmę Tauron Dystrybucja S.A.

Seminarium podsumowujące projekt: „Train the skills!”

Seminarium podsumowujące projekt: „Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” odbyło się 26.01.2023 r. Nauczyciele biorący udział w projekcie przybliżyli słuchaczom podobieństwa i różnice w systemach edukacji Polski i Norwegii ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego. Uczestnicy Seminarium w których gronie znaleźli się m.in. przedstawiciele z Departamentu Edukacji, Wydziału Zarządzania Funduszami, Kuratorium, oraz Dyrektorzy Wrocławskich Szkół Zawodowych, nauczyciele, doradcy zawodowi i uczniowie mieli okazję wysłuchać ewaluacji projektu. Seminarium przyczyniło się również od promowania kształcenia zawodowego zwłaszcza w dziedzinie elektro-elektrycznej. Projekt „Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 38 525 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. The project „Train the skills! – Enhancing Teachers’ Competencies in Electrical Engineering as an Exchange of Polish-Norwegian Experiences in Vocational Education” benefits from a grant of €38,525 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-elektronicznym w okresie lipiec – grudzień 2022 poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegi. The aim of the project is to increase the professional competence of 9 teachers from the Partnership’s schools in the electrical-electronic area in the period from July to December 2022 through participation in educational workshops, which are an exchange of vocational education experiences between the…

Seminarium podsumowujące projekt: „Train the skills 2″

Seminarium podsumowujące projekt: „Train the skills 2 – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” odbyło się 24.01.2023 r. Zaproszeni goście m.in. z Departamentu Edukacji, Wydziału Zarządzania Funduszami, Kuratorium, oraz Dyrektorzy Wrocławskich Szkół Zawodowych, nauczyciele, doradcy zawodowi i uczniowie mieli okazję wysłuchać ewaluacji projektu przygotowanej przez jego uczestników. Seminarium przyczyniło się również od promowania kształcenia w dziedzinie elektryczno-energetycznej. Projekt „Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 41 950 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. The project „Train the skills 2 – increasing the competence of teachers in the field of electricity and energy through the exchange of Polish-Norwegian experience in vocational education” benefits from a grant of EUR 41,950 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-energetycznym poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegii. The aim of the project is to improve the professional competencies of 11 teachers from the Partnership’s schools in the electrical and energy area through participation in educational workshops, which are an exchange of vocational education experiences between the Partners Vocational Training Center (VTC) from Poland and the High School in Grong from Norway. Załączniki

CKZ © 2023
Skip to content