ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

MALI ODKRYWCY

Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.1:  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie 10.1.2  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF.

Gmina Wrocław
Beneficjent projektu:

Gmina Wrocław

 

Cel główny projektu:

 • zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych i podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w dwóch przedszkolach Gminy Wrocław.

Cele szczegółowe projektu:

 • zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Wrocław poprzez uruchomienie 300 nowych miejsc w 2 przedszkolach,
 • zwiększenie szans edukacyjnych 400 (199K i 201M) dzieci w 2 przedszkolach poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej (zajęcia dodatkowe i zakup pomocy dydaktycznych) oraz organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami,
 • zwiększenie kwalifikacji i podniesienie kompetencji przez 27 (25K i 2M|) nauczycieli w 2 przedszkolach, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Działania w projekcie

Doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek:

 • Współpraca z rodzicami,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu,
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach interdyscyplinarnych w przedszkolu z wykorzystaniem narzędzi TIK,
 • Magiczny dywan w edukacji przedszkolnej,
 • Kodowanie i programowanie w przedszkolu,
 • Sensomotoryka,,
 • Terapia Metodą Warnkego,
 • Biofeedback.

 Zajęcia dodatkowe dla dzieci:

 • Zajęcia interdyscyplinarne,
 • Terapia Metodą Warnkego,
 • Profilaktyka logopedyczna,
 • Terapia sensomotoryczna.

Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK (m.in.):

 • Magiczny dywan,
 • EEG biofeedback,
 • pomoce dydaktyczne,
 • laptopy,
 • tablety,
 • oczyszczacze powietrza,
 • pomoce do logopedii.

Grupa docelowa:

 • 2 przedszkola Gminy Wrocław,
 • 400 dzieci,
 • 27 nauczycieli/nauczycielek.

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 4 583 964,58 zł
 • Kwota dofinansowania: 3 896 369,89 zł
 • Wkład własny: 687 594,69 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 września 2019
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2021


Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49 a
53-611 Wrocław

tel. 71 798 67 00

Przedszkola objęte wsparciem w ramach projektu to:

 • Przedszkole nr 17, Okulickiego 2A, 51-216 Wrocław,
 • Przedszkole nr 73 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 23, ul. Przedwiośnie 47, 51-211 Wrocław.

BIURO PROJEKTU

Centrum Kształcenia Zawodowego

Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław

telefon 71 798 67 00

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Koordynator projektu Maria Piegowska mpiegowska@ckz.edu.pl wew. 128 pok. 411
Finanse Małgorzata Ważna – Kuźnik mwazna-kuznik@ckz.edu.pl wew. 136 pok. 405
Monitoring/Rekrutacja Dominika Cichocka- Đelmo dcichocka-delmo@ckz.edu.pl wew. 125 pok. 411
Personel projektu (nauczyciele) Olga Grzywacz ogrzywacz@ckz.edu.pl wew. 134 pok. 411
Zamówienia publiczne Katarzyna Wolicka kwolicka@ckz.edu.pl wew. 137 pok. 116
FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2024
Skip to content