ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” realizowany jest w Partnerstwie 12 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego w okresie od 1 marca 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie 12 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego: Województwa Dolnośląskiego, Gminy Legnica, Gminy Wałbrzych i Gminy Wrocław, oraz powiatów: Bolesławieckiego, Głogowskiego, Kłodzkiego, Lubińskiego, Lwóweckiego, Oleśnickiego, Świdnickiego, Wrocławskiego. Partnerem Wiodącym jest Województwo Dolnośląskie. Realizatorem jest Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu. W imieniu Gminy Wrocław Projekt realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Cel główny projektu:

 • objęcie kompleksowym wsparciem 2.500 uczniów/słuchaczy (999 K i 1501 M) dolnośląskich szkół zawodowych (Gmina Wrocław – 562 uczniów, 225 K i 337 M), i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • cykl zajęć z przedmiotów zawodowych przygotowujących do egzaminów zawodowych, kończący się obowiązkowym dla uczestników projektu egzaminem próbnym,
 • staże/praktyki zawodowe u pracodawców.

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.4: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia  zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.1: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 12 650 000,00 zł
 • Kwota dofinansowania: 10 752 500,00 zł
 • Wkład własny: 1 897 500,00 zł

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu w Gminie Wrocław:

 • Technikum w Elektronicznych Zakładach Naukowych we Wrocławiu, ul. Braniborska 57, 53-680 Wrocław,
 • Technikum w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław,
 • Technikum Nr 15 we Wrocławiu, ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław,
 • Technikum w ZS Nr 1 we Wrocławiu, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław,
 • Technikum w ZS Nr 2 we Wrocławiu, ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław,
 • Technikum w ZS Nr 3 we Wrocławiu, ul. Szkocka 64, 54-402 Wrocław,
 • Technikum w ZS Nr 18 we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 58, 53-645 Wrocław,
 • Technikum w ZS Budowlanych we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 236, 53-235 Wrocław,
 • Technikum w ZS Ekonomiczno Administracyjnych we Wrocławiu, ul. Worcella 3, 50-448 Wrocław,
 • Technikum w ZS Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu, ul. Drukarska 50, 53-310 Wrocław,
 • Technikum w ZS Gastronomicznych we Wrocławiu, ul. Kamienna 86, 50-547 Wrocław,
 • Technikum w ZS Logistycznych we Wrocławiu, ul. Dawida 9-11, 50-527 Wrocław,
 • Technikum w ZS Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, ul. Haukego -Bosaka 21, 50-447 Wrocław,
 • Technikum w ZSZ Nr 5 we Wrocławiu, ul. Jana Wł. Dawida 5, 50 – 527 Wrocław,
 • Technikum w ZS Nr 6 we Wrocławiu, ul. Nowodworska 78/82, 54-436 Wrocław.

Harmonogram rekrutacji

Ostatnia modyfikacja: 13 września 2021

BIURO PROJEKTU

Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Stawowa 24
50-529 Wrocław
tel. 71 343 85 92,
http://www.farmadent.wroclaw.pl

Biuro Projektu dla Partnera – Gminy Wrocław:
Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49 a
53-611 Wrocław
tel. 71 798 67 00,
https://www.ckz.edu.pl

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2024
Skip to content