ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

INFORMACJA DLA UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

W związku z rozporządzeniami MEN z dnia 15 maja oraz 29 maja 2020 r. informujemy, iż zdalne nauczanie oraz zajęcia praktyczne – konsultacje dla uczniów klas III branżowej szkoły I stopnia, uczniów przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uczniów zagrożonych nieklasyfikowaniem i brakiem promocji do następnej klasy będą kontynuowane w Centrum do dnia 26 czerwca 2020 r. Przygotowaliśmy odpowiednie procedury bezpieczeństwa dla uczniów i nauczycieli. Zajęcia praktyczne – konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego. Zapewniamy bezpieczne warunki zgodnie z zaleceniami GIS oraz MEN.

Doradcy zawodowi z MOWAZ -u zapraszają uczniów na konsultacje indywidualne. Procedury bezpieczeństwa i organizacji znajdują się na stronie www.doradcy-wroclaw.pl.

Przypominamy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania CKZ, tj. od dnia 25.03.2020 r. do dnia 26.06.2020 r. :

  1. zajęcia zdalne dla uczniów są realizowane obowiązkowo, podlegają ocenie i będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcoworocznej, (rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 DZ. U. poz 492 oraz 493),
  2. wszystkie zapisy w statucie dotyczące oceniania oraz dopuszczalnej liczby nieobecności uczniów na zajęciach zdalnych są obowiązujące,
  3. uczniowie stosują się do wskazówek dotyczących kontaktu z placówką i poszczególnymi nauczycielami, które są publikowane na dzienniku elektronicznym i stronie internetowej,
  4. uczniowie logują się do dziennika elektronicznego CKZ w tych dniach, w których zgodnie z planem mają zajęcia,
  5. uczniowie, którzy maja problemy z logowaniem, mogą skontaktować się z placówką, za pomocą innych dostępnych narzędzi,
  6. uczniowie klas trzecich branżowej szkoły I uczniów przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uczniów zagrożonych nieklasyfikowaniem i brakiem promocji do następnej klasy mogą od 1 czerwca 2020 r. uczestniczyć, za zgodą, w zajęciach – konsultacjach w pracowniach Centrum.
  7. telefon kontaktowy do placówki 71 7986700 wew. 102 (sekretariat uczniowski) lub 140 (pedagog).

Nasze pracownie

Pracownia montażu powierzchniowego (SMD)

(więcej…) ...

Pracownia automatyzacji procesów

(więcej…) ...

Pracownia maszyn CNC

(więcej…) ...

Pracownia projektowania CAD/CAM i CNC

(więcej…) ...

Pracownia nowoczesnych systemów wytwarzania CAD/CAM i CNC

(więcej…) ...

Pracownia kontroli jakości i nowych technologii

(więcej…) ...

Pracownie instalacji elektrycznych

(więcej…) ...

||||

Pracownia stron i aplikacji internetowych

(więcej…) ...

|||

Pracownia komputerowa II

(więcej…) ...

|||

Pracownia systemów mikroprocesorowych

(więcej…) ...

Pracownia obróbki ręcznej

(więcej…) ...

Pracownia urządzeń techniki komputerowej I

(więcej…) ...

Pracownia urządzeń techniki komputerowej II

(więcej…) ...

Pracownia maszyn elektrycznych

(więcej…) ...

|||

Pracownia spawalnictwa

(więcej…) ...

|||

Pracownia obróbki ręcznej II

(więcej…) ...

|||

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych – tokarek

(więcej…) ...

|||

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych – frezarek

(więcej…) ...

|||

Pracownia systemów CAD/CAM i CNC

(więcej…) ...

|||

Pracownia pneumatyki i hydrauliki

(więcej…) ...

|||

Pracownia automatyki

(więcej…) ...

Pracownie maszyn i urządzeń elektrycznych

(więcej…) ...

||||

Pracownia Urządzeń Elektronicznych

(więcej…) ...

Pracownia pomiarów kablowych i światłowodowych

(więcej…) ...

||||

Pracownia technik transmisji danych (203)

(więcej…) ...

Pracownia urządzeń lokalnych sieci komputerowych

(więcej…) ...

|||

Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych

(więcej…) ...

Pracownia Inteligentnych budynkow

(więcej…) ...

CKZ © 2019
Skip to content