ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

INFORMACJA DLA UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 15 maja 2020 r. obligującym do zapewnienie organizacji konsultacji dla uczniów szkół ponadpodstawowych (§3 pkt c6) w Centrum czynimy przygotowania do uruchomienia ich z dniem 1 czerwca 2020 r. Przygotowaliśmy odpowiednie procedury bezpieczeństwa dla uczniów i nauczycieli. Konsultacje będą organizowane w miarę możliwości i zgodnie z harmonogramem, który zostanie uczniom dostarczony niezwłocznie po jego sporządzeniu przez nauczycieli w zespołach przedmiotowych. Konsultacje uruchamiamy dla uczniów klas trzecich branżowych i technikum, celem przygotowania ich do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. W miarę możliwości zorganizujemy konsultacje również dla tych uczniów, którzy mieli problemy z uczestnictwem w zajęciach zdalnych. Zapewniamy bezpieczne warunki zgodnie z zaleceniami GIS oraz MEN.

W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy wyrażą na to zgodę.

Prosimy o wysłanie niezwłocznie wiadomości w dzienniku elektronicznym CKZ z potwierdzeniem udziału: „Tak wezmę udział w konsultacjach” do swojego wychowawcy w Centrum oraz nauczyciela uczącego. W przypadku uczniów niepełnoletnich taką zgodę przesyła rodzic lub opiekun prawny.

Doradcy zawodowi z MOWAZ -u zapraszają na konsultacje indywidualne. Procedury bezpieczeństwa i organizacji znajdują się na stronie www.doradcy-wroclaw.pl.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej przerwa w nauczaniu stacjonarnym trwa do dnia 24.05.2020. W tym czasie w Centrum Kształcenia Zawodowego nadal będzie realizowane nauczanie zdalne. Nasza placówka nadal pozostaje zamknięta dla osób z zewnątrz, a podstawowym sposobem komunikacji dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych pozostaje dziennik elektroniczny Librus.

Przypominamy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania CKZ, tj. od dnia 25.03.2020 r. do dnia 24.05.2020 r. :

  1. zajęcia zdalne dla uczniów są realizowane obowiązkowo, podlegają ocenie i będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcoworocznej, (rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 DZ. U. poz 492 oraz 493),
  2. wszystkie zapisy w statucie dotyczące oceniania oraz dopuszczalnej liczby nieobecności uczniów na zajęciach zdalnych są obowiązujące,
  3. uczniowie stosują się do wskazówek dotyczących kontaktu z placówką i poszczególnymi nauczycielami, które są publikowane na dzienniku elektronicznym i stronie internetowej,
  4. uczniowie logują się do dziennika elektronicznego CKZ w tych dniach, w których zgodnie z planem mają zajęcia,
  5. uczniowie, którzy maja problemy z logowaniem, mogą skontaktować się z placówką, za pomocą innych dostępnych narzędzi,
  6. telefon kontaktowy do placówki 71 7986700 wew. 102 (sekretariat uczniowski) lub 140 (pedagog).
  7. Uczniowie klas trzecich oraz uczniowie z problemami w nauczaniu zdalnym mogą od 1 czerwca 2020 r. uczestniczyć, za zgodą, w konsultacjach w pracowniach Centrum

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zamieszczone są na stronie MEN pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/sytuacja-nauczycieli-i-pracownikow-szkol.

Pragniemy poinformować, że okresie zawieszenia zajęć na czas zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna udziela wsparcia psychologicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom od poniedziałku telefonicznie do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Telefon: 71 798 68 84 wew. 100 i wew. 106.

Nasze pracownie

Pracownia montażu powierzchniowego (SMD)

(więcej…) ...

Pracownia automatyzacji procesów

(więcej…) ...

Pracownia maszyn CNC

(więcej…) ...

Pracownia projektowania CAD/CAM i CNC

(więcej…) ...

Pracownia nowoczesnych systemów wytwarzania CAD/CAM i CNC

(więcej…) ...

Pracownia kontroli jakości i nowych technologii

(więcej…) ...

Pracownie instalacji elektrycznych

(więcej…) ...

||||

Pracownia stron i aplikacji internetowych

(więcej…) ...

|||

Pracownia komputerowa II

(więcej…) ...

|||

Pracownia systemów mikroprocesorowych

(więcej…) ...

Pracownia obróbki ręcznej

(więcej…) ...

Pracownia urządzeń techniki komputerowej I

(więcej…) ...

Pracownia urządzeń techniki komputerowej II

(więcej…) ...

Pracownia maszyn elektrycznych

(więcej…) ...

|||

Pracownia spawalnictwa

(więcej…) ...

|||

Pracownia obróbki ręcznej II

(więcej…) ...

|||

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych – tokarek

(więcej…) ...

|||

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych – frezarek

(więcej…) ...

|||

Pracownia systemów CAD/CAM i CNC

(więcej…) ...

|||

Pracownia pneumatyki i hydrauliki

(więcej…) ...

|||

Pracownia automatyki

(więcej…) ...

Pracownie maszyn i urządzeń elektrycznych

(więcej…) ...

||||

Pracownia Urządzeń Elektronicznych

(więcej…) ...

Pracownia pomiarów kablowych i światłowodowych

(więcej…) ...

||||

Pracownia technik transmisji danych (203)

(więcej…) ...

Pracownia urządzeń lokalnych sieci komputerowych

(więcej…) ...

|||

Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych

(więcej…) ...

Pracownia Inteligentnych budynkow

(więcej…) ...

CKZ © 2019
Skip to content