ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Informacja dla ucznia, rodzica/opiekuna prawnego

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem, MEiN z dnia 13 kwietnia 2021 roku zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu w trybie zdalnym z wykorzystaniem stosowych narzędzi będą przedłużone do 25 kwietnia 2021 r.. Nasza placówka będzie zamknięta dla osób z zewnątrz, a podstawowym sposobem komunikacji dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych będzie dziennik elektroniczny Librus.

Informujemy, że pedagog oraz kadra kierownicza CKZ są obecni każdego dnia w placówce i służą wsparciem uczniom, rodzicom/opiekunom prawnym oraz pracownikom. Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby potrzebujące pomocy.

Przypominamy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania CKZ:

  1. zajęcia zdalne dla uczniów są realizowane obowiązkowo, podlegają ocenie i będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcoworocznej,
  2. wszystkie zapisy w statucie CKZ dotyczące oceniania oraz dopuszczalnej liczby nieobecności uczniów na zajęciach zdalnych są obowiązujące,
  3. uczniowie stosują się do wskazówek dotyczących kontaktu z placówką i z poszczególnymi nauczycielami, publikowanych na dzienniku elektronicznym i stronie internetowej,
  4. harmonogramy zajęć zdalnych będą na bieżąco przesyłane przez nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego Librus,
  5. uczniowie logują się do dziennika elektronicznego CKZ w tych dniach, w których zgodnie z planem mają zajęcia,
  6. uczniowie, którzy maja problemy z logowaniem do dziennika CKZ, mogą skontaktować się z naszą placówką i poprosić o pomoc dzwoniąc  pod numer telefonu:
    71 7986700 wew. 102 (sekretariat uczniowski) lub 140 (pedagog).

Nasze pracownie

Pracownia montażu powierzchniowego (SMD)

Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia montażu , pomiarów i badań układów elektrycznych i elektronicznych

Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia automatyzacji procesów

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia maszyn CNC

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia projektowania CAD/CAM i CNC

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia nowoczesnych systemów wytwarzania CAD/CAM i CNC

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia kontroli jakości i nowych technologii

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownie instalacji elektrycznych

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

||||

Pracownia stron i aplikacji internetowych

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia komputerowa II

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia systemów mikroprocesorowych

Ostatnia modyfikacja: 15 grudnia 2019 (więcej…) ...

|||

Obróbka ręczna/montaż-demontaż maszyn i urządzeń

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia obróbki ręcznej

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia urządzeń techniki komputerowej I

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia urządzeń techniki komputerowej II

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia maszyn elektrycznych

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia spawalnictwa

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia obróbki ręcznej II

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych – tokarek

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych – frezarek

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia zintegrowana obróbki ręcznej i mechanicznej

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia systemów CAD/CAM i CNC

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia pneumatyki i hydrauliki

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia automatyki

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownie maszyn i urządzeń elektrycznych

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

||||

Pracownia Urządzeń Elektronicznych

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia pomiarów kablowych i światłowodowych

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

||||

Pracownia technik transmisji danych (203)

Ostatnia modyfikacja: 23 grudnia 2019 (więcej…) ...

Pracownia urządzeń lokalnych sieci komputerowych

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia Inteligentnych budynkow

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

CKZ © 2021
Skip to content