ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Informacje ogólne

Centrum organizuje kształcenie praktyczne w zakresie części lub całości programu w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz programy nauczania przedmiotowe i modułowe dopuszczone przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wrocław.

DSC_4249
Zawody na poziomie technika
 • technik elektryk
 • technik teleinformatyk
 • technik informatyk
 • technik mechatronik
 • technik robotyk
 • technik mechanik
 • technik elektronik
 • technik automatyk
 • technik mechanik lotniczy
Zawody na poziomie robotnika wykwalifikowanego
 • elektryk
 • operator obrabiarek skrawających
 • elektromechanik
 • elektronik
 • mechatronik
 • ślusarz

W Centrum możliwe jest również organizowanie kształcenia w innych zawodach, na zlecenie wrocławskich szkół, za zgodą organu prowadzącego w tzw. klasach dedykowanych pracodawcom.

Zajęcia prowadzone są w 53  specjalistycznych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt technodydaktyczny. Pracownie modernizowane są systematycznie i zgodnie z wymaganiami podstaw programowych w zawodach  oraz  wskazaniami  rynku pracy. Modernizacja finansowana jest z budżetu Miasta Wrocławia oraz ze środków pochodzących  z funduszy unijnych.

Od 2018 roku w CKZ funkcjonuje, sfinansowane z funduszy unijnych i Miasta Wrocław, Centrum Nowoczesnych Systemów  Projektowania i Wytwarzania Wspomaganych Komputerowo. Znajdują się w nim cztery  pracownie: pracownia nowoczesnych systemów wytwarzania, pracownia maszyn CNC, pracownia kontroli jakości i nowych technologii oraz pracownia projektowania komputerowego. Dzięki współpracy z pracodawcami w ramach Małego Klastra Edukacyjnego  w Centrum mamy dostęp do niezwykle kosztownych rozwiązań z przemysłu 4.0.  Współpraca w ramach Małego Klastra Edukacyjnego dotyczy również udostępniania uczniom i nauczycielom nowych technik, technologii, licencji, programów, materiałów dydaktycznych takich firm jak: APS, Heidenhain, Siemens DMG Mori, Sandvik, Trodat Trotec Group, Autodesk, Wago, 3M.

20181031_132104

Od 2021 r.  realizujemy we współpracy firmą 3M projekt, którego głównym celem jest promocja kształcenia technicznego. Projekt przygotowały wspólnie ARAW, Gmina Wrocław oraz CKZ. Firma 3M wyposażyła i zmodernizowała pracownię „Automatyk Przyszłości”, którą odwiedziło dotąd ponad 1000 uczniów Szkół Podstawowych. Ponadto w pracowni odbywają się regularne zajęcia dla uczniów kształconych w zawodzie technik automatyk oraz mechatronik. W ramach współpracy 3M organizuje dla naszych uczniów i nauczyciel specjalne pokazy w „Centrum Innowacyjności”, które mieści się we wrocławskiej siedzibie firmy.

Centrum  może organizować  i prowadzić kształcenia ustawiczne zgodne z potrzebami rynku w formach kursowych  min. in w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Kursy mogą być certyfikowane przez firmę DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, dla której Centrum jest od 2013 r. autoryzowanym Partnerem Szkoleniowym. Nauczyciele co roku potwierdzają ważność tego certyfikatu uczestnicząc w specjalnych kursach organizowanych przez DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.

Centrum otwarte jest na współpracę z innymi przedsiębiorstwami  w ramach tak zwanego Małego Wrocławskiego Klastra Edukacyjnego. Rozpoczynamy projekt przygotowanie do konkursu  „W drodze do Euroskiils”, który odbędzie się w Danii w roku dwa tysiące dwudziestym piątym we współpracy między innymi z takimi firmami jak: APS Automatyka Przemysłowa Serwis oraz MAT Usługi Informatyczne.

Centrum współpracuje z Politechniką Wrocławską w zakresie transferu wiedzy o najnowszych technikach i technologiach. Nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach prowadzonych na uczelni, zatrudniamy pracowników uczelni do prowadzenia zajęć praktycznych a studenci odbywają w naszych pracowniach staże. Współpracujemy również z Uniwersytetem Wrocławskim i Dolnośląską Szkołą Wyższa w obszarze doradztwa zawodowego oraz prowadzenia portalu matematycznego.

Czas Zawodowców
Manufaktura Fachowców
Od stażysty do specjalisty
Bliżej Zawodu
Twój czas na staż

W ramach projektów unijnych, o  łącznej wartości  ponad 11 mln złotych, realizowanych w latach 2017-2023 (m.in  „Manufaktura Fachowców”, „Od stażysty do specjalisty”, „Bliżej zawodu”, Twój czas na staż),  Centrum nawiązało współpracę  z blisko 50 firmami, które zaangażowały się w organizację  specjalistycznych staży dla ponad  1300 uczniów oraz 80 nauczycieli. Od stycznia 2024r. Centrum realizuje nowy projekt „Czas Zawodowców” o wartości ponad 4,5 mln złotych skierowany do 763 uczniów i 24 nauczycieli.

Centrum Kształcenia Zawodowego w imieniu Gminy Wrocław rozpoczyna realizację przedsięwzięcia „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiufinansowanego docelowo z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z firmami Tauron Dystrybucja S.A., Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych oraz Polskim Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, będących partnerem branżowym. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie i rozwój kwalifikacji w zakresie miernictwa i diagnostyki urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektrycznej. W ramach projektu, w ścisłej współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w zakresie tzw. trójkąta wiedzy: szkoła, uczelnia, pracodawcy w latach 2025-2026, przeszkolonych zostanie w zakresie kwalifikacji sektorowej 180 dorosłych, którzy po zdanym egzaminie otrzymają certyfikat (Tauron Dystrybucja S.A. i  PTPPiREE). W ramach projektu zaplanowano transfer wiedzy i nowych technologii w zakresie automatyki blokowej oraz organizację praktyk zawodowych i szkoleń branżowych dla 90 uczniów, studentów oraz 30 nauczycieli.

Centrum współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Posiada upoważnienia do przeprowadzania egzaminu zawodowego dla wielu kwalifikacji. Nauczyciele Centrum współpracują z Centralną Komisją Egzaminacyjną w pisaniu, recenzowaniu oraz standaryzowaniu zadań egzaminacyjnych.

Międzyszkolny Ośrodek Wspierania Aktywności Zawodowej we Wrocławiu

Od roku 2004 w CKZ funkcjonuje w ramach pracowni zawodoznawczej Międzyszkolny Ośrodek Wspierania Aktywności Zawodowej wspierający uczniów wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie: planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, poznawania profilu osobowości z określeniem predyspozycji zawodowych, informowania o zawodach i kwalifikacjach. Doradcy zawodowi zatrudnieni w Centrum prowadzą poradnictwo indywidualne dla uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych. W ramach tworzenia systemu doradztwa we Wrocławiu prowadzona jest wymiana narzędzi badawczych, materiałów szkoleniowych oraz strona informacyjna www.doradcy-wroclaw.pl. Funkcjonujące w CKZ obok siebie kształcenie w zawodach oraz poradnictwo kariery daje możliwość  jeszcze większego otwarcia się na potrzeby uczniów, nauczycieli i rynku pracy.

 Centrum wspólnie z partnerami jest organizatorem seminariów, konferencji w obszarze kształcenia zawodowego, rynku pracy, działań wspierających edukacje zawodową.

W Centrum możliwe jest wynajmowanie pracowni specjalistycznych dla potrzeb edukacyjnych.

CKZ © 2024
Skip to content