ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Informacja dla ucznia, rodzica/opiekuna prawnego

Na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS z dnia 14 sierpnia 2020 r. informujemy, że z dniem 1 września rozpoczynamy pracę w trybie stacjonarnym. CKZ jest gotowe  na przyjęcia uczniów do naszych pracowni. Przygotowaliśmy odpowiednie procedury bezpieczeństwa dla uczniów, nauczycieli i pracowników. Atutem zajęć w Centrum są małe grupy, duże pracownie, brak przerw. Słabą stroną zaś uczestnictwo w zajęciach uczniów z czterech szkól oraz średnia wieku naszych nauczycieli specjalistów. Musimy więc bezwzględnie przestrzegać ustalonych reguł: społeczny dystans, mycie rąk, noszenie maseczek w określonych sytuacjach.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor Centrum, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę placówki. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

  • Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor zawiesza zajęcia grupy, oddziału, lub całej placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i wprowadza kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej w Centrum,  w danej szkole macierzystej, na naszym terenie.

  • Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor Centrum zawiesza zajęcia stacjonarne na określony czas i wprowadza w całej placówce  kształcenia na odległość (edukacja zdalna).
Jesteśmy pełni nadziei  i wiary,  iż wszyscy podołamy tym trudnym zadaniom, poradzimy sobie z emocjami, lękami.
Czujemy dużą radość z faktu,  że wreszcie pojawicie się wszyscy w naszych pracowniach.

 

Za Olgą Tokarczuk, naszą noblistką, przytoczę słowa nadziei:

Skoro można pomyśleć, że jest już lepiej, to już jest lepiej

Nasze pracownie

Pracownia montażu powierzchniowego (SMD)

Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia montażu , pomiarów i badań układów elektrycznych i elektronicznych

Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia automatyzacji procesów

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia maszyn CNC

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia projektowania CAD/CAM i CNC

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia nowoczesnych systemów wytwarzania CAD/CAM i CNC

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia kontroli jakości i nowych technologii

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownie instalacji elektrycznych

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

||||

Pracownia stron i aplikacji internetowych

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia komputerowa II

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia systemów mikroprocesorowych

Ostatnia modyfikacja: 15 grudnia 2019 (więcej…) ...

|||

Obróbka ręczna/montaż-demontaż maszyn i urządzeń

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia obróbki ręcznej

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia urządzeń techniki komputerowej I

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia urządzeń techniki komputerowej II

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia maszyn elektrycznych

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia spawalnictwa

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia obróbki ręcznej II

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych – tokarek

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych – frezarek

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia zintegrowana obróbki ręcznej i mechanicznej

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia systemów CAD/CAM i CNC

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia pneumatyki i hydrauliki

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia automatyki

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownie maszyn i urządzeń elektrycznych

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

||||

Pracownia Urządzeń Elektronicznych

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia pomiarów kablowych i światłowodowych

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

||||

Pracownia technik transmisji danych (203)

Ostatnia modyfikacja: 23 grudnia 2019 (więcej…) ...

Pracownia urządzeń lokalnych sieci komputerowych

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2020 (więcej…) ...

|||

Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych

Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2020 (więcej…) ...

Pracownia Inteligentnych budynkow

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2020 (więcej…) ...

CKZ © 2019
Skip to content