ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA BEZ BARIER

Tytuł projektu:
„Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”

Nazwa wnioskodawcy:
Gmina Wrocław

Nazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej:
10. Edukacja
Numer i nazwa Działania:
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Numer i nazwa Poddziałania:
10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF
Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego:
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Przedmiotem projektu jest:
zwiększenie dostępności i podniesienie, jakości wychowania przedszkolnego w 7 przedszkolach Gminy Wrocław w okresie od 1.07.2017 roku do 31.08.2018 roku.

W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby w ramach projektu zaplanowano:

  1. uruchomienie 600 nowych miejsc przedszkolnych
  2. zorganizowanie zajęć dodatkowych dla 736 dzieci, w tym dla 69 dzieci z niepełnosprawnościami
  3. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 99 nauczycieli.

Rezultatem zaplanowanych działań będzie:

  1. wzrost dostępu do wychowania przedszkolnego
  2. podniesienie szans edukacyjnych
  3. wzrost kwalifikacji i nabycie kompetencji przez nauczycieli

Całkowita wartość projektu wynosi: 7 908 567,70 zł
Kwota dofinansowania: 6 722 282,54 zł

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

11 maja 2018 w Przedszkolu nr 23 przy ul. Zwycięskiej 8a, które bierze udział w projekcie „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” , realizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego, zostały zorganizowane Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

W ramach wydarzenia można było m.in. zwiedzić przedszkole, wziąć udział w warsztatach plastycznych. Odbył się konkurs prac przedszkolaków z przedszkoli projektowych.

Ponadto w ramach panelu informacyjnego wysłuchaliśmy wystąpień nt. realizacji projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  • Dyrektor Małgorzata Pijar – Przedszkole nr 23 –opowiedziała o efektach realizacji projektu „Edukacja przedszkolna bez barier…”,
  • Dyrektor Anna Chołodecka – przedstawiła projekty realizowane w CKP,
  • Alicja Pietrzyk z Zespołów Projektowych CKP– przedstawiła zasadę równości szans w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zakończenie obejrzeliśmy występ przedszkolaków z goszczącej nas placówki.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w projekcie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w projekcie

„Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław„

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2024
Skip to content