ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00
images/Rozne/zawodowy_wroclaw.png

Projekt „Zawodowy Wrocław” realizowany jest w imieniu Gminy Wrocław przez Centrum Kształcenia Praktycznego w okresie 01.12.2016 r. do 30.11.2018 r.

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy 700 uczniów z 13 wrocławskich szkół zawodowych i techników kształcących w kluczowych i rozwojowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach: motoryzacyjnej, budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej. Uczniowie Lotniczych Zakładów Naukowych, Elektronicznych Zakładów Naukowych, Zespołu Szkół Budowalnych, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5, Zespołu Szkół Nr 18, Zespołu Szkół Nr 23, Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr10, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 11 w ramach dwóch edycji projektu realizowanych w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 skorzystają ze staży lub kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych, w ramach szkoleń grupowych podniosą kluczowe kompetencje interpersonalne i nabędą umiejętność funkcjonowania na rynku pracy. Na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy, 40 nauczycieli zawodu poprzez szkolenia i staże uzyska lub zwiększy swoje kompetencje, a w 2 placówkach zostaną doposażone pracownie nauki zawodu.

Podjęte w projekcie działania są odpowiedzią na zdiagnozowany problem dotyczący rozmijania się potrzeb rynku pracy z ofertą edukacyjną szkolnictwa zawodowego, w tym niedostateczny nacisk na kształcenie praktyczne, niskie lub nieadekwatne do aktualnych wymagań kwalifikacje kadry i nieprzystająca do wzrostu technologicznego baza dydaktyczna.

Cel główny projektu:

Zwiększenie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy 700 uczniów kształcących się w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska we wrocławskich szkołach zawodowych i technikach, poprzez realizację staży i wycieczek zawodoznawczych, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz zwiększających umiejętności interpersonalne i poruszania się po rynku pracy, doskonalenie umiejętności nauczycieli praktycznej nauki zawodu, doposażenie w specjalistyczny sprzęt placówek oświatowych, w okresie od 01.12.2016 do 30.11.2018

Cele szczegółowe:

  1. Nabycie lub zwiększenie kluczowych umiejętności interpersonalnych pożądanych przez pracodawców oraz wiedzy i umiejętności poruszania się po rynku pracy u 700 (210K, 490M) uczniów w okresie od 01.12.2016 do 30.11.2018
  2. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację u lokalnych pracodawców staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 160 uczniów (48K, 112M) w okresie 01.12.2016 do 30.11.2018
  3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 540 uczniów poprzez udział w kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych w okresie 01.12.2016 do 30.11.2018
  4. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez doskonalenie umiejętności 40 nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie 2 placówek w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces nauczania zawodu w okresie 01.12.2016 do 30.11.2018

W efekcie realizacji projektu uczniowie w nim uczestniczący podniosą kompetencje interpersonalne i zakresu poruszania się po rynku pracy, zwiększą kwalifikacje poprzez udział w kursach specjalistycznych/kwalifikacyjnych oraz umiejętności zawodowe dzięki stażom zrealizowanym u pracodawców. Wsparcie dla nauczycieli zawodu, w szczególności kursy specjalistyczne i staże, pozwolą na aktualizację ich kwalifikacji i wiedzy, co wraz z doposażeniem placówek przełoży się na podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w placówkach objętych projektem.

Wizyta monitoringowa w Zespole Szkół Nr 3

Dn. 30.11.2018 odbyliśmy wizytę monitoringową w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Szkockiej, która miała na celu sprawdzenie wyposażonej w ...
/ ZW-Aktualności

Wycieczka zawodoznawcza do firmy Ringier Axel Springer

Dn. 7.11.2018 grupa uczniów z Elektronicznych Zakładów Naukowych, Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Nr 1 kształcących się ...
/ ZW-Aktualności
Egzamin UDT, wózki widłowe gr. E

Egzamin UDT, wózki widłowe gr. E

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. E odbędzie się dn. 20.11.2018 r ...
/ ZW-Aktualności
Dwa ostatnie kursy realizowane w projekcie „Zawodowy Wrocław”

Dwa ostatnie kursy realizowane w projekcie „Zawodowy Wrocław”

W najbliższy poniedziałek (5.11.2018 r.) rozpoczną się dwa ostatnie kursy realizowane w projekcie „Zawodowy Wrocław”. Będą to: Obsługa celna przesyłek ...
/ ZW-Aktualności
kurs barmanski

Kolejny kurs za nami!

W ubiegłym tygodniu zakończył się kurs barmański realizowany w ramach projektu „Zawodowy Wrocław”. W trakcie kursu uczniowie poznali charakterystykę pracy ...
/ ZW-Aktualności
Egzamin państwowy „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” gr. B i gr. C”

Egzamin państwowy „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” gr. B

Uprzejmie informujemy, iż egzamin państwowy przed Komisją Spawalnictwa z Gliwic dla uczestników kursu „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG” z gr. B ...
/ ZW-Aktualności

Kurs Obsługa celna przesyłek

Kurs Animator czasu wolnego

Staże w ZAE, Kuehne+Nagel, Hotelu Sofitel

Kurs Nowoczesne trendy w przygotowaniu i podawaniu potraw

Kurs baristyczny

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs Uprawnienia SEP 1kV

Edycja II – zajęcia interpersonalne w ZSTiE

Edycja II – zajęcia interpersonalne w ZSL

Edycja II – zajęcia interpersonalne w ZSB

Edycja II – zajęcia interpersonalne w EZN

Edycja II – zajęcia interpersonalne w ZS 18

Edycja II – zajęcia interpersonalne w ZS Nr 2

Edycja II – zajęcia interpersonalne w ZSG

Kurs z robotyki i programowania robotów przemysłowych

Kurs „Spawanie podstawowe metodą MAG/TIG”

Kurs „Windows Server Administrator”

Kurs „Operator suwnic”

Kurs „Obsługa wózków widłowych”

Zajęcia na kursie „Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC”

Zdany egzamin „Uprawnienia SEP 1kV”

Tak prezentowali się uczniowie podczas kursu „Animator czasu wolnego”

Prezentujemy zdjęcia Naszych kursantów uczestniczących w kursie „Spawanie podstawowe metodą MAG,TIG”

Port Lotniczy Wrocław, Camino Travel, Zamek Topacz oraz Bombardier Transportation Polska Sp.z o.o.

Prezentujemy zdjęcia Naszych stażystów w firmie Mercedes-Benz Mirosław Wróbel Sp. z o.o.

Nasi stażyści w firmach Komsa, Volz, Kuehne&Nagel oraz w hotelach Novotel&ibis i Mercure Wrocław Hotel Mercure Wrocław Centrum

Ruszyły pierwsze staże w firmach Fast White Cat, W-support oraz KOMSA

Szkolenia interpersonalne w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” w ZSB

Szkolenia interpersonalne w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” w ZS Nr 1

Szkolenia interpersonalne w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” w ZS Nr 23

Szkolenia interpersonalne w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” w ZS Nr 2

Szkolenia interpersonalne w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” w ZSG – gr. A

Szkolenia interpersonalne w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” w EZN – gr. B i C

Szkolenia interpersonalne w ramach projektu „Zawodowy Wrocław” w LZN – gr. A

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2024
Skip to content