ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

WYPOSAŻENIE WROCŁAWSKICH SZKÓŁ W PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

Projekt polega na zakupie nowoczesnego sprzętu i oprogramowania do pracowni cyfrowych (przedmiotowych) w 16 wrocławskich szkołach podstawowych (SP 3, SP 8, SP 10, SP 20, SP 27, SP 47, SP 53, SP 61, SP 80SP 83, SP 85, SP 96, SP 109, SP 118, SP przy ul. Głównej i SP przy ul. Kłodzkiej (ostatnie dwie szkoły to placówki nowobudowane) oraz 3 zestawów robotów do nauki programowania (SP 83, SP 96 i SP 118).

Doposażanie szkół w ramach projektu planowane jest w następującej kolejności:

  • 2016 r. : SP 27, SP 53
  • 2017 r. : SP 3, SP 8, SP 10, SP 20, SP 47, SP 85, SP ul. Główna SP, ul. Kłodzka
  • 2018 r. : SP 61, SP 80, SP 83, SP 96, SP 109, SP 118

Cel główny projektu to:

poprawa warunków kształcenia w wybranych 16 szkołach podstawowych, szczególnie w zakresie nauk cyfrowych oraz matematyczno-przyrodniczych. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt cyfrowy oraz kompletne oprogramowanie dydaktyczne, dzięki któremu możliwe będzie pełne wykorzystanie zakupionej w ramach projektu infrastruktury w procesie edukacyjnym.

Cele szczegółowe projektu to:

  • zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć w placówkach, jak również, dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu, poprawa metodyki przekazywania wiedzy przez nauczycieli. Zaowocuje to lepszymi wynikami osiąganymi przez uczniów w przyszłości oraz zwiększy ich atrakcyjność w oczach potencjalnych pracodawców.
  • dostosowanie zakupionych sal komputerowych do potrzeb pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakupione nakładki klawiaturowe oraz oprogramowanie dedykowane uczniom niepełnosprawnym wspomogą ich rozwój. Takie rozwiązanie wspomoże integrację pomiędzy uczniami, a także przyczyni się do zwiększenia wrażliwości osób pełnosprawnych na potrzeby i problemy osób o specjalnych potrzebach.

Łącznie w ramach projektu zostanie zakupionych:

  • 410 stanowisk dla uczniów, w tym 30 rozszerzonych o możliwości korzystania przez niepełnosprawnych,
  • 17 stanowisk do zarządzania pracownią przez nauczycieli,
  • 146 komputerów dla nauczycieli do przygotowywania lekcji,
  • 3 zestawy robotów do nauki programowania wraz z urządzeniami przenośnymi do programowania,
  • wymagane dla pracowni meble oraz wyposażenie (tablice multimedialne, drukarki).

Projekt został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 2884/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2016 r., a 31 stycznia 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Wartość projektu wynosi 3 498 995,88 zł, z czego dofinansowanie z UE: 1 922 698,23 zł

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w projekcie „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

CKZ © 2024
Skip to content