ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

MIĘDZYKULTUROWA SZKOŁA

Projekt „Międzykulturowa szkoła”

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Cel projektu:

kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, niezbędnych do samorealizacji, poczucia sprawczości i integracji społecznej dla uczniów/uczennic 32 szkół Gminy Wrocław, w tym dla osób, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Działania w projekcie

 1. Zajęcia dodatkowe kształtujące kompetencje kluczowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
 2. Zajęcia pozaszkolne kształtujące kompetencje kluczowe uczniów i uczennic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
 3. Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczennic i uczniów oraz ich rodziców, w tym dla osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
 4. Wsparcie nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół w zakresie pracy z uczniami i uczennicami migrującymi z Ukrainy
 5. Realizacja form pozaszkolnych o charakterze integracyjnym dla uczniów i uczennic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób migrujących z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

Grupa docelowa:

 • 32 szkoły Gminy Wrocław
 • 915 uczniów/uczennic,
 • 733 nauczycieli/lek
 • rodzice/ opiekunowie prawni

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 4 058 046,12 zł
 • Kwota dofinansowania: 3 449 327,57 zł
 • Wkład własny: 608 718,55 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2023 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2023 r.
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Bohaterów Westerplatte
 • Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum
 • Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia
 • Szkoła Podstawowa Nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia
 • Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza
 • Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju
 • Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy
 • Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy
 • Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. Pilota B. Orlińskiego
 • Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki”
 • Liceum Ogólnokształcące nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego
 • Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Bolesława Prusa
 • Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej
 • Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej
 • Liceum Ogólnokształcące nr XV im. Mjra Piotra Wysockiego
 • Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 16
 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 17
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bolesława Drobnera w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 18
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
 • Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 20
 • Szkoła Podstawowa nr 24 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 14
 • Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 21
 • Zespół Szkół nr 2 im. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego
 • Zespół Szkół nr 3
 • Liceum z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX w Zespole Szkół nr 6
 • Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 6
 • Zespół Szkół Gastronomicznych

BIURO PROJEKTU

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49 a
53-611 Wrocław
tel. 71 798 67 00,
https://www.ckz.edu.pl


ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Koordynator projektu Justyna Grela-Hajduk jgrela-hajduk@ckz.edu.pl wew. 114 pok. 404
Monitoring/Rekrutacja Katarzyna Trębacz ktrebacz@ckz.edu.pl wew. 127 pok. 403
Monitoring/Rekrutacja Marek Chmara mchmara@ckz.edu.pl wew. 130 pok. 404
Monitoring/Rekrutacja Maria Piegowska mpiegowska@ckz.edu.pl wew. 128 pok. 411
Monitoring/Rekrutacja Honorata Szymańska hszymanska@ckz.edu.pl wew. 131 pok. 410
Monitoring/Rekrutacja Małgorzata Traczyk mtraczyk@ckz.edu.pl wew. 126 pok. 410
Finanse Ewa Martowicz emartowicz@ckz.edu.pl wew. 143 pok. 405
Finanse Magdalena Marek mmarek@ckz.edu.pl wew. 204 pok. 405
Finanse Małgorzata Ważna-Kuźnik mwazna-kuznik@ckz.edu.pl wew. 136 pok. 405
Zamówienia publiczne Katarzyna Wolicka kwolicka@ckz.edu.pl wew. 137 pok. 116
FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2023
Skip to content