ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

INTERDYSCYPLINARNA SIÓDEMKA

Projekt „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowany jest w imieniu Gminy Wrocław przez Centrum Kształcenia Praktycznego w okresie od 01.01.2018 do 31.07.2019

Projekt ma na celu poprawę efektywności nauczania wczesnoszkolnego. Jest skierowany do 7 szkół podstawowych z Gminy Wrocław. Podejmowane w projekcie działania będą służyć zapewnieniu równego dostępu do edukacji (poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych) i zapewnieniu stosownego zaplecza dla nowych rozwiązań. Na rzecz rozwoju kształcenia nauczycieli, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego zostaną objęci doskonaleniem w celu podniesienia kompetencji zawodowych .

Cel główny projektu:

Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego w 7 szkołach podstawowych Gminy Wrocław poprzez stworzenie warunków do nauczania interdyscyplinarnego i indywidualizacji wsparcia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele szczegółowe projektu:

  • Podniesienie kompetencji zawodowych 69 nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w zakresie wspierania kompetencji kluczowych uczniów klas I-III poprzez udział w kursach doskonalących,
  • Podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy u 907 uczniów klas I-III szkół podstawowych poprzez ich udział w interdyscyplinarnych kołach zainteresowań, warsztatach, laboratoriach, zajęciach dodatkowych,
  • Stworzenie w 7 szkołach podstawowych warunków do realizacji nauczania interdyscyplinarnego i indywidualizacji wsparcia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi przez doposażenie 60 sal dydaktycznych, w których będą odbywały się zajęcia organizowane w projekcie.

W efekcie realizacji projektu uczniowie w nim uczestniczący podniosą kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności na rynku pracy. Natomiast wsparcie dla nauczycieli pozwoli na aktualizację ich kwalifikacji i wiedzy, co wraz z doposażeniem placówek przełoży się na poprawę efektywności nauczania wczesnoszkolnego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 196 053,38 zł

Kwota dofinansowania: 2 086 250,71 zł

  • Beneficjentem projektu jest Gmina Wrocław reprezentowana przez Wydział Zarządzania Funduszami (Zespół Projektów Społecznych)
  • Realizatorem projektu w imieniu Beneficjenta jest: Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu (Zespół Projektowy)

Wykaz szkół objętych projektem:

Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica
Ulica: Bolesława Prusa
Numer budynku: 64
Kod pocztowy: 50-318
Miejscowość: Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego
Ulica: Henryka Michała Kamieńskiego
Numer budynku: 24
Kod pocztowy: 51-124
Miejscowość: Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Ulica: pl. Muzealny
Numer budynku: 20
Kod pocztowy: 50-035
Miejscowość: Wrocław

Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 im. Prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu
Ulica: gen. Romualda Traugutta
Numer budynku: 37
Kod pocztowy: 50-416
Miejscowość: Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu
Ulica: Bolesława Chrobrego
Numer budynku: 3
Kod pocztowy: 48-300
Miejscowość: Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkół nr 10 we Wrocławiu
Ulica: Wilanowska
Numer budynku: 31
Kod pocztowy: 51-206
Miejscowość: Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adama Rapackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Wrocławiu
Ulica: Zemska
Nr budynku: 16 c
Kod pocztowy: 54-438
Miejscowość: Wrocław

W Projekcie „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” planuje się trzy rodzaje rekrutacji :

  • Nauczyciele, nauczanie wczesnoszkolne – forma wsparcia: doskonalenie zawodowe,
  • uczniowie klas I, II,III – forma wsparcia: zajęcia dodatkowe interdyscyplinarne, zajęcia w ramach indywidualizacji wsparcia,
  • rodzice / opiekunowie prawni dzieci objętych indywidualizacją wsparcia – forma wsparcia: konsultacje.

Dokumenty rekrutacyjne ( w tym: formularze zgłoszeniowe, deklaracje uczestnictwa w Projekcie ) dostępne są w Szkołach Podstawowych objętych Projektem.

Poniżej Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_Projekcie.pdf

Nie znaleziono żadnych wpisów.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w projekcie

„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych”

Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Strzegomska 49A, 53-611 Wrocław

Dyrektor CKP – Anna Chołodecka
Gł. Księgowy CKP – Beata Szklarz

Zespół Projektowy zaangażowany w realizację projektu w CKP

Anna Gazda – koordynator projektu
agazda@ckp.pl
tel.48(71) 798 67 00 wew. 125

Małgorzata Ważna-Kuźnik
(finanse)
mwazna-kuznik@ckp.pl
tel.: +48 (71)798-67-00 wew. 136

Małgorzata Traczyk
(planowanie, monitoring)
mtraczyk@ckp.pl
tel.: +48 (71)798-67-00 wew. 126

Rafał Łukaczyk
(sprawy organizacyjne i PZP)
rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl
tel.: +48 (71)798-67-00 wew. 129

Tomasz Chudzikiewicz
(ochrona danych osobowych)

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2024
Skip to content