ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

POKONAĆ BARIERY

„Pokonać bariery” – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 71, Szkoły Podstawowej nr 84, Szkoły Podstawowej nr 95, Szkoły Podstawowej nr 99 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 102

 

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Cel projektu:

Niwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 u uczniów/uczennic 5 szkół podstawowych i 1 szkoły podstawowej specjalnej Gminy Wrocław przez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz zwiększenie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie 01.07.2022-30.06.2023

Działania w projekcie

 1. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 2. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć rozwijających uzdolnienia uczennic i uczniów
 3. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację projektów edukacyjnych oraz organizację kółek zainteresowań i warsztatów dla uczennic i uczniów
 4. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych dla uczennic i uczniów
 5. Wsparcie w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalno – społecznych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 6. Wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 7. Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji wsparcia w projekcie

Grupa docelowa:

 • 774 uczniów/uczennic,
 • 95 rodziców/ opiekunów prawnych

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49 a
53-611 Wrocław

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 487 976,38 zł
 • Kwota dofinansowania: 414 779,90 zł
 • Wkład własny: 73 196,48 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2022 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023 r.
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 71 im. Zesłańców Sybiru
 • Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju
 • Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 102 dla dzieci z autyzmem w Zespole Szkół nr 16

BIURO PROJEKTU

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49 a
53-611 Wrocław
tel. 71 798 67 00,
https://www.ckz.edu.pl


ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Koordynator projektu Justyna Grela-Hajduk jgrela-hajduk@ckz.edu.pl wew. 114 pok. 404
Finanse Magdalena Marek mmarek@ckz.edu.pl wew. 204 pok. 405
Monitoring/Rekrutacja Małgorzata Traczyk mtraczyk@ckz.edu.pl wew. 126 pok. 410
Zamówienia publiczne Katarzyna Wolicka kwolicka@ckz.edu.pl wew. 137 pok. 116
FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2024
Skip to content