ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

SZKOŁA WIELU MOŻLIWOŚCI

„Szkoła wielu możliwości” – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 20, Szkoły Podstawowej nr 44 i Szkoły  podstawowej Specjalnej nr 86

nr projektu RPDS.10.02.01-02-0141/21

 

 Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

– konkursy horyzontalne.

 Cel projektu:

Niwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 u uczniów i uczennic 3 szkół podstawowych i 1 szkoły podstawowej specjalnej Gminy Wrocław poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz zwiększenie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zwiększenie szans edukacyjnych 734 uczniów/uczennic poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej 4 szkół (zajęcia dodatkowe, pozaszkolne, zakup pomocy dydaktycznych) oraz organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.
 2. Zwiększenie kompetencji kluczowych/umiejętności uniwersalnych na rynku pracy u 588 uczniów/uczennic poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, projektów interdyscyplinarnych, warsztatów, wycieczek, zajęć pozaszkolnych.
 3. Zwiększenie zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych poprzez działania w zakresie pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla 181 uczniów/uczennic.
 4. Zwiększenie dostępności pozaszkolnych form rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w 4 szkołach poprzez organizację zajęć w instytucjach edukacyjnych i wycieczek.
 5. Zwiększenie oferty szkoły o formy wsparcia dla 67 rodziców/opiekunów prawnych.

Grupa docelowa:

 • 3 Szkoły Podstawowe i 1 Specjalna Szkoła Podstawowa
 • 734 uczniów/uczennic
 • 67 rodziców/ opiekunów prawnych

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu:  487 005,37 zł
 • Kwota dofinansowania: 413 325,37 zł

Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2022 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 31.10.2023 r.

Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław

 1. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
  ul. Inflancka 13, 51-354 Wrocław
 2. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego
  ul. Henryka Michała Kamieńskiego 24, 51-124 Wrocław
 3. Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego
  ul. Wilanowska 31, 51-206 Wrocław
 4. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 86 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2
  ul. Kielecka 51 a, 54-029 Wrocław

BIURO PROJEKTU

Centrum Kształcenia Zawodowego
Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław
telefon 71 798 67 00

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Koordynatorka

projektu

Maria Piegowska mpiegowska@ckz.edu.pl wew. 128 pok. 411
Finanse Małgorzata

Ważna – Kuźnik

mwazna-kuznik@ckz.edu.pl wew. 136 pok. 405
Monitoring/Rekrutacja Olga Grzywacz ogrzywacz@ckz.edu.pl wew. 134 pok. 411
Zamówienia publiczne Katarzyna Wolicka kwolicka@ckz.edu.pl wew. 137 pok. 116
FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2024
Skip to content