ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00
images/Wez_kurs_na_staz/WKNS_final_200318.png

Projekt „Weź kurs na staż! Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego we wrocławskich szkołach zawodowych” realizowany jest w imieniu Gminy Wrocław przez Centrum Kształcenia Praktycznego w okresie 01.06.2018 r. do 31.08.2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 300 uczniów kształcących się w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska we wrocławskich szkołach zawodowych poprzez realizację staży oraz kursów doskonalących, podniesienie kompetencji nauczycieli zawodu, doposażenie w specjalistycznych sprzęt placówek oświatowych w okresie od 01.06.2018 do 31.08.2019.

Cele szczegółowe:

 1. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację u lokalnych pracodawców staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 210 uczniów w okresie od 01.06.2018 do 31.08.2019
 2. Podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych 90 uczniów poprzez udział w kursach doskonalących w okresie 01.06.2018 do 31.08.2019
 3. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kompetencji 10 nauczycieli zawodu oraz doposażenie 2 placówek w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces nauczania zawodu w okresie 01.06.2018 do 31.08.2019

Działania w projekcie:

Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w wiedzę specjalistyczną poszukiwane na rynku pracy 300 uczniów z 7 wrocławskich szkół zawodowych i techników kształcących w kluczowych i rozwojowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach: motoryzacyjnej, mechanicznej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej oraz CKP jako placówki oświatowej. Uczniowie ww. szkół w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 skorzystają ze staży lub kursów doskonalących, dopasowanych do ich potrzeb edukacyjnych i oczekiwań. Na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy 10 nauczycieli zawodu uzyska lub zwiększy kompetencje, a w 2 placówkach zostaną doposażone pracownie nauki zawodu.

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 300 uczniów (120K, 180M) wrocławskich szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław.
Bezpośrednim wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 300 uczniów i 10 nauczycieli zawodu z 7 wrocławskich placówek prowadzących kształcenie w ramach techników i szkół branżowych:

 • Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie
 • Lotnicze Zakłady Naukowe
 • Zespół Szkół Gastronomicznych,
 • Zespół Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego,
 • Zespół Szkół Logistycznych,
 • Zespół Szkół nr 3,
 • Zespół Szkół nr 18

oraz – w zakresie podniesienia i aktualizacji wiedzy nauczycieli zawodu i doposażenia pracowni – CKP realizujące praktyczną naukę zawodu w ramach porozumienia z kilkoma wrocławskimi placówkami.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 1 364 802,00 zł
 • Kwota dofinansowania z funduszy UE: 1 296 561,90 zł
 • Wkład Gminy Wrocław: 68 240,10 zł

Półmetek staży w projekcie „Weź kurs na staż!””

Półmetek staży w projekcie „Weź kurs na staż!”

Większość uczniów zakończyła staże realizowane w projekcie „Weź kurs na staż!” i może udać się na zasłużone wakacje. Część z ...
Czytaj Dalej
/ WKNS-Aktualności

Egzamin UDT – Wózki widłowe gr. C

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. C odbędzie się dn. 19.07.2019 o ...
Czytaj Dalej
/ WKNS-Aktualności

Egzamin UDT po kursie „Operator suwnic”

Drodzy uczniowie! Znamy już termin egzaminu UDT po kursie „Operator suwnic”. Egzamin odbędzie się dn. 2.07.2019 o godz. 8:00 na ...
Czytaj Dalej
/ WKNS-Aktualności

Rekrutacja na kurs „Tworzenie aplikacji w języku JAVA na platformę Android”

W dn. 6.06.2019 rozpoczynamy rekrutację na kurs „Tworzenie aplikacji w języku JAVA na platformę Android” skierowaną do uczniów Elektronicznych Zakładów ...
Czytaj Dalej
/ WKNS-Aktualności

Zmiana harmonogramu kursu – Operator suwnic

W związku z odległym terminem egzaminu UDT po kursie „Operator suwnic” zmianie uległ harmonogram kursu. Zajęcia, które miały odbyć się ...
Czytaj Dalej
/ WKNS-Aktualności

Egzamin licencyjny DIT

Egzamin licencyjny Dolnośląskiej Izby Turystyki po kursie „Pilot wycieczek Krajowych i Zagranicznych” odbędzie się dn. 11.06.2019 r. o godz. 16:00 ...
Czytaj Dalej
/ WKNS-Aktualności

Staże w firmach STK S. A., FF Fracht, Sky Taxi, DB Schenker

Staże w firmie KOMSA Polska i w-support.pl

Staże w firmie Robert Bosch Sp. z o. o.

Staże w firmie ABB Sp. z o.o.

Kurs Obsługa wózków widłowych gr. C

Kurs Tworzenie aplikacji w języku JAVA na platformę Android

Staże w firmie INNOVA SERVICE Sp. z o. o.

Kurs barmański

Kurs Kuchnia molekularna, sous vide, wegańska

Staże w hotelach Monopol, Sofitel, Radisson Blu, Q Hotel i w Biurze Podróży Eorobus

Staże w firmie CebITGroup

Staże w firmie FAT HACO

Staże w firmie DB Schenker

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor
CKZ © 2023
Skip to content