Ostatnia modyfikacja: 12 lipca 2019

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. C odbędzie się dn. 19.07.2019 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK, ul. Miechowity 2.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej (test wyboru), oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Przed przystąpieniem do egzaminu Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK zaprasza na zajęcia powtórkowe wszystkich uczniów gr. C w terminach:

16.07 godz. 10:00 – teoria
17.07 godz. 10:00 – teoria
18.07 godz. 12:00 – 14:00 – praktyka

Zalecany jest udział w każdych zajęciach powtórkowych.