Ostatnia modyfikacja: 5 lipca 2023

Rekrutacja na półkolonie będzie prowadzona w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Strzegomska 49a we Wrocławiu, sala nr 108 budynek C, w dniach od 26.06.2023 do 30.06.2023, w godzinach od 09.00 do 17.00.

Zgłoszenie do udziału w półkoloniach odbywa się na podstawie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:

  • Formularza zgłoszenia do udziału w półkoloniach wraz z deklaracją uczestnictwa oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1  do regulaminu
  • Oświadczenia dotyczącego kryteriów rekrutacji – załącznik nr 2 do regulaminu
  • Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku wraz z wymaganymi zgodami – załącznik nr 3 do regulaminu
  • Zaakceptowanego regulaminu półkolonii – załącznik nr 4 do Regulaminu.

W sytuacji przekroczenia liczby 150 zapisów na liście rezerwowej, termin rekrutacji może zostać skrócony dla każdego z turnusów,

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez rodzica w dokumentach rekrutacyjnych.