1. Zaplanowanych jest łącznie 915 miejsc na  półkoloniach – w tym co najmniej 585 miejsc dla uczniów migrantów (tj. obywateli z terenu Ukrainy przybyłych na terytorium Polski po 24.02.2022 w związku z wybuchem wojny).
 2. Planowana jest realizacja zajęć dla łącznie 60 grup w okresie od 17 lipca 2023r. do 25 sierpnia 2023r.:
  • Turnus 1 – 17.07 – 21.07.2023r. – 10 grup, łącznie 155 osób
  • Turnus 2 – 24.07 – 28.07.2023r. – 10 grup, łącznie 152 osoby
  • Turnus 3 – 31.07 – 04.08.2023r. – 10 grup, łącznie 152 osoby
  • Turnus 4 – 07.08 – 11.08.2023r. – 10 grup, łącznie 152 osoby
  • Turnus 5 – 14.08 – 18.08.2023r. – 10 grup, łącznie 152 osoby
  • Turnus 6 – 21.08 – 25.08.2023r. – 10 grup, łącznie 152 osoby.
 3. W ramach każdego Zadania (turnusu) uczestnicy/uczestniczki zostaną podzieleni na 10 grup tematycznych:
  • 2 grupy – zajęcia kreatywne,
  • 3 grupy – zajęcia sportowe,
  • 2 grupy – zajęcia naukowe,
  • 3 grupy – zajęcia rekreacyjne.
 4. Uczestnicy/uczestniczki półkolonii podzieleni będą, w ramach każdego turnusu, na grupy wiekowe:
  1. 5 grup dla dzieci, które ukończyły naukę w klasach I – III,
  1. 5 grup dla dzieci, które ukończyły naukę w klasach IV – VI.
 5. Miejsce realizacji wypoczynku – budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego Junior, ul. Kwidzyńska 5, Wrocław.
 6. Udział w półkoloniach jest bezpłatny, uczestnicy będą mieli zapewnione:
  • opiekę w godzinach 7.30 – 16.30
  • wyżywienie: śniadanie, dwudaniowy obiad + podwieczorek
  • stały dostęp do wody
  • wyjścia i wycieczki
  • opiekę wykwalifikowanych animatorów/wychowawców
  • materiały niezbędne do realizacji zajęć
  • opiekę psychologa/pedagoga oraz asystenta międzykulturowego/tłumacza
  • ubezpieczenie NNW.
 7. Czas trwania jednego turnusu to 5 dni od poniedziałku do piątku.
 8. Jeden uczestnik będzie mógł wziąć udział w max. dwóch turnusach.
 9. W ramach każdej z form: jedna całodniowa wycieczka wyjazdowa, co najmniej jedno wyjście do miejsc rozrywki takich jak np. park trampolin, ścianki wspinaczkowe, itp.