ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

6/TP/CKZ/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu symulacyjnego wraz z narzędziami edukacyjnymi do wizualizacji środowiska pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem ruchu kolejowego wraz z dostawą sprzętu – w podziale na 2 zadania. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 05 maja 2021r. do godziny 1000. Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV: 39162100-6 (pomoce dydaktyczne)34150000-3 (symulatory)30200000-1 (sprzęt komputerowy)30231300-0 (monitory ekranowe)39000000-2 (meble)39113100-8 (fotele)39121100-7 (biurka)30237200-1 (akcesoria komputerowe)30237400–3 (akcesoria do wprowadzania danych)

7/TP/CKZ/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego – w podziale na 4 zadania. TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2021r. do godziny 1000.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV:30213100-6 (komputer przenośny)48210000-3 (Pakiety oprogramowania dla sieci)30232110-8 (drukarki laserowe)32420000-3 (urządzenia sieciowe)30237000-9 (części, akcesoria i wyroby do komputerów)

3/TP/CKZ/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego i sprzętu multimedialnego – w podziale na 9 zadań. TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 23 marca 2021r. do godziny 1000.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV:30200000-1 (sprzęt komputerowy)30213100-6 (komputer przenośny)48210000-3 (Pakiety oprogramowania dla sieci)30232120-1 (drukarki igłowe)30232150-0 (drukarki atramentowe)30232110-8 (drukarki laserowe)30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)32420000-3 (urządzenia sieciowe)30237000-9 (części, akcesoria i wyroby do komputerów)32322000-6 (urządzenia multimedialne)38652100-1 (projektor)30232100-5 (drukarki i plotery) UWAGA (16.03.2021) – ZMIANA TERMINU:Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „Zmiana swz (16.03.2021)” oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie I (BZP – 16.03.2021”). Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:Ofertę należy złożyć do dnia 24 marca 2021r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 24.03.2021r., godz. 13.00)

Podsumowanie trudnego, innego, dziwnego roku funkcjonowania w warunkach pandemicznych 15 marca 2020 do 15 marca 2021

Mija rok od momentu wybuchu pandemii COVID-19 i wprowadzenia nauki w trybie zdalnym w polskich szkołach. Decyzja ta dotyczyła również takich placówek jak CKZ, które z dnia na dzień opustoszały. Od 16.03.2020 w naszych pracowniach zapanowała przygnębiająca pustka, kadra kierownicza, nauczyciele oraz uczniowie mierzyli się z nowymi wyzwaniami i doświadczeniami zamknięci w swoich domach. Z prawdziwą ulgą i radością przyjęliśmy decyzję o możliwości organizowania od 01.06.2020 zajęć praktycznych w formie stacjonarnych konsultacji, które adresowanie były do uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych w sesji letniej oraz do tych którzy nie unieśli ciężaru nauczania zdalnego. Frekwencja była wyższa niż zazwyczaj, wszyscy tęskniliśmy nie tylko za fizyczną możliwością pracy z narzędziami, maszynami, urządzeniami oraz aparatura pomiarową, ale także za kontaktami społecznymi.  Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, ale także pracowników administracji i obsługi udało się sprawnie zorganizować i przeprowadzić egzaminy zawodowe w sesji letniej. Nowy rok szkolny rozpoczął się tradycyjnie, zajęcia stacjonarne trwały jednak tylko do 26.10.2020 r.  Gdy tylko pojawiała się okazja, staraliśmy się aby uczniowie wracali na zajęcia do naszych pracowni. Taka możliwość pojawiła się już 16.11.2020 i dotyczyła uczniów przygotowujących się do egzaminów zawodowych w sesji zimowej, stopniowo włączaliśmy kolejne grupy uczniów. Obecnie na zajęcia do Centrum wróciło większość klas technikum i niemal wszystkie klasy szkoły branżowej. W każdym kolejnym tygodniu prowadzimy stacjonarnie w naszych 58 pracowniach zajęcia średnio ponad 1000 uczniów z 55 klas, którzy z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego zdobywają nowe umiejętności zawodowe i przygotowują się do czekających ich egzaminów. Część zajęć prowadzona jest wciąż w sposób zdalny. 3 i…

2/TP/J/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu TIK i punktów dostępowych do sieci Wi-Fi dla 2 przedszkoli gminy Wrocław – w podziale na 2 zadania. TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 10 marca 2021r. do godziny 1000.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV: 30213100-6 (komputer przenośny)30213200 -7 (komputer tablet)30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)32322000-6 (urządzenia multimedialne)38652100-1 (projektor)32413100-2 (rutery sieciowe) UWAGA (05.03.2021): Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „Zmiana swz (05.03.2021)” i zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I (BZP – 05.03.2021”), w konsekwencji których zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert: ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 15 marca 2021r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 15.03.2021, godz. 13.00) UWAGA (10.03.2021) – ZMIANA TERMINU: Zamawiający informuje, że dokonał – w związku z zadanymi pytaniami – zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „Wyjaśnienia i zmiana swz (10.03.2021)” oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (BZP – 10.03.2021”).W związku z dokonaną zmianą Zamawiający udostępnia dla Zadania 1 poprawione załączniki, tj.: „Załącznik nr 1 – Arkusz kalkulacyjny Zadanie 1  (poprawiony – 10.03.2021)”; „Arkusz szczegółowy Zadanie 1 (poprawiony – 10.03.2021)”. Przy składaniu ofert należy korzystać z poprawionych załączników do swz. Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 18 marca 2021r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 18.03.2021r., godz. 13.00) UWAGA (16.03.2021) – ZMIANA TERMINU: Zamawiający informuje, że dokonał – w związku z zadanymi pytaniami – zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w…

CKZ © 2021
Skip to content