ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Zebranie wrocławskich doradców zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego

Ostatnia modyfikacja 16 marca 2020 o 11:28Dnia 6 marca 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyło się zebranie wrocławskich doradców zawodowych i nauczycieli prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych. Gości przywitała dyrektor  Centrum- Anna Chołodecka, a następnie głos zabrał Prezes Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich- Paweł Szczeszek. Prezes Kogeneracji S.A. przedstawił  zebranym profil działalności firmy, jej potrzeby kadrowe oraz zaprosił do uczestniczenia wraz z uczniami w wycieczkach zawodoznawczych. W dalszej części spotkania kierownik MOWAZ-u Zdzisław Kolan omówił harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (…). 

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 3/PN/CKZ/2020

Ostatnia modyfikacja 26 marca 2020 o 07:50Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego – w podziale na 4 zadania. KODY CPV:30200000-1 (sprzęt komputerowy)30232110-8 (drukarki laserowe)30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)38652100-1 (projektor) TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 25 marca 2020 r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, sala nr 112) Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści siwz (zgodnie z załączonym pismem „Zmiana siwz”). Zamawiający udostępnia załączniki do siwz (ujednolicone oraz pozostałe) w wersji edytowalnej – rozdzielone do odrębnych plików, tj.: załącznik 5 załącznik 5.1 – poprawiony załącznik 5.2 – poprawiony załącznik 5.3 załącznik 5.4 załącznik 6 załącznik 7 Prosimy nie korzystać z pierwotnie załączonego pliku: „załącznik 5-7 do siwz”  

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 2/PN/J/2020

Ostatnia modyfikacja 5 marca 2020 o 16:00Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – w podziale na 2 zadania. KODY CPV: 39162100-6 (pomoce dydaktyczne)39162110-9 (sprzęt dydaktyczny) TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 06 kwietnia 2020r. do godziny 1000. Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Dzień Bezpiecznego Internetu w CKZ Wrocław

Ostatnia modyfikacja 3 marca 2020 o 07:4527 lutego 2020 roku, w ramach obchodzonego na całym świecie Dnia Bezpiecznego Internetu w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyła się debata pod hasłem „Działajmy razem”. Doradcy zawodowi Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej, Ewelina Kurpios i Hanna Łozińska przeprowadzili warsztat i prelekcję dla uczniów CKZ. Podczas spotkania wspólnie omówiono ideę bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń jakie niesie hejt, możliwości reagowania na niesprawiedliwość. Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się do dyskusji, a zgromadzone jury doceniło pracę i zaangażowanie zespołów.

CKZ © 2019
Skip to content