ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

11/TP/CKZ/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i realizacji szkolenia w formie praktycznego warsztatu dla maksymalnie 20 nauczycieli doradców zawodowych szkół podstawowych  i ponadpodstawowych gminy Wrocław i gminy Czernica z wykorzystaniem narzędzia The Coaching Maps. TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 25 października 2021r. do godziny 900.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV:80 00 0000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe80 40 0000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych i inne

12/TP/CKZ/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia z nowożytnych metod poradnictwa dla maksymalnie 20 nauczycieli doradców zawodowych  szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław i gminy Czernica. TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 22 października 2021r. do godziny 900.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV:80 00 0000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe80 40 0000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych i inne

10/TP/CKZ/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń  w formie warsztatów eksperckich dla nauczycieli szkół podstawowych  i ponadpodstawowych gminy Wrocław i gminy Czernica –  w podziale na 6 zadań. TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 20 października 2021r. do godziny 900.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV:80 00 0000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe80 40 0000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych i inne

9/TP/J/2021 – przetarg nieograniczony (procedura unijna)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do Punktów Informacji i Kariery dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław i gminy Czernica – w podziale na 6 zadań. TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 15 listopada 2021r. do godziny 900.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV: 39162100-6 (pomoce dydaktyczne)39162110-9 (sprzęt dydaktyczny)48520000-9 (programy multimedialne)

„Tydzień dla bezpieczeństwa” w CKZ

W dniu  4 .10.2021 firma Mostostal  Warszawa zorganizowała w ramach „TYGODNIA DLA BEZPIECZEŃSTWA” na parkingu Centrum Kształcenia Zawodowego, dla uczniów  z pięciu klas pokaz agregatów prądotwórczych oraz elektronarzędzi marki HILTI takich jak: wiertnice diamentowe, młotowiertarki, szlifierki, piły a także odkurzacze i systemy odsysania pomagające utrzymać czystość w miejscu pracy. Uczniom zademonstrowano możliwości wybranych urządzeń oraz  zaprezentowano zasady  bezpiecznej pracy. Pokaz został uwieńczony  loterią fantową, w której uczniowie wylosowali atrakcyjne nagrody. Demonstracja urządzeń została zorganizowana dzięki uprzejmości  pana Michała Wieja.

CKZ © 2021
Skip to content