ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 13/PN/CKZ/2020

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputery przenośne (15 sztuk) w podziale na 2 Zadania. KODY CPV:30200000-1 (sprzęt komputerowy), TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 23.11.2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112).

CKZ © 2020
Skip to content