ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

6/PN/CKZ/2022 – Usługa świadczenia Utrzymania i Serwisu Gwarancyjnego Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych oraz Oprogramowania Narzędziowego w Okresie Gwarancyjnym (przetarg nieograniczony – procedura unijna)

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie miniportalu, pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/428b6cd4-6288-43b2-a610-b91554344185  (tam też zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem).”

Tydzień Praw Dziecka w CKZ

Po raz pierwszy w CKZ po nadzorem wicedyrektora Mariana Ramuta i pedagog Ewy Wolniak, w dniach 24-31.05.2022 r. zorganizowano „Tydzień Praw Dziecka – miesiąc/rok/na zawsze”. Celem wydarzenia było uświadomienie uczniom i pracownikom, jak ważne jest poszanowanie praw dziecka. Niestety coraz bardziej zauważamy, że prawa te są często nieprzestrzegane i łamane. Przykładem takim może być łamanie praw dziecka w czasie wojny w Ukrainie. W tygodniu praw dziecka zaplanowaliśmy różne działania – w tym konkurs na znajomość praw, który złożony był z dwóch etapów. Pierwszy wyłonił zwycięzców z pięciu szkół: EZN, LZN, ZSTiE, ZS18 i ZS2, a drugi etap zakończył się 31.05. 2022 r. finałem gdzie pierwsze miejsce ex aequo zajęli uczniowie z ZS2 i LZN. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Dyrektora CKZ. Ponadto w czasie trwania Tygodnia Praw Dziecka w CKZ uczniowie i nauczyciele mogli zapoznać  się z problematyką praw dziecka poprzez materiały informacyjne umieszczone na tablicach ogłoszeń czy materiały i prezentacje o Deklaracji praw dziecka przesłane przez dziennik Librus.

Konkurs „GPS po zawodach 2022”

27 maja 2022 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród  laureatom konkursu „GPS po zawodach”.  W uroczystości uczestniczyli oprócz laureatów, ich opiekunowie, rodzice oraz uczniowie klasy siódmej z SP nr 76 wraz z wychowawcami. W trakcie uroczystości zaprezentowane zostały prace wszystkich uczestników finału konkursu. Zaproszeni goście mieli  okazję obejrzeć najnowszą pracownię CKZ – „Automatyk przyszłości” oraz pracownie CNC. Uczniowie klasy 7 uczestniczyli  też w zajęciach dotyczących kształcenia zawodowego.

Szacowanie wartości zamówienia – usługa świadczenia utrzymania i serwisu gwarancyjnego Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych oraz Oprogramowania Narzędziowego w Okresie Gwarancyjnym

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia. Przedmiotem zamówienia będzie usługa polegająca na świadczeniu utrzymania i serwisu gwarancyjnego Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych oraz Oprogramowania Narzędziowego w Okresie Gwarancyjny przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy (umowa obowiązywać będzie od 01.09.2022r.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1. Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 27.05.2022 r. na „Formularzu szacowania” – załącznik nr 2 „UWAGA: Zamawiający informuje, że przesuwa termin na złożenie szacowania wartości zamówienia. Termin zmieniony:Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie nie później niż do dnia 03.06.2022r. – na „Formularzu szacowania” (załącznik nr 2)”

Projekt „Budowanie kadr przyszłości”

30 marca 2022 r. w ramach projektu: Budowanie kadr przyszłości” pierwsza grupa uczniów ucząca się w zawodzie technik mechatronik odwiedziła firmę 3M Poland Manufacturing SP z o.o. we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6. Współpraca  Centrum Kształcenia Zawodowego z firmą 3M obejmuje m. in. wizyty uczniów  w Centrum Innowacji, Technicznym Centrum Szkoleniowym i w Dziale Technicznym Utrzymania Ruchu. W ramach rozwijania dalszej współpracy firma 3M planuje przyjmowanie najlepszych uczniów  na praktyki zawodowe. Kontynuowane są też zajęcia uczniów klas 8 szkół podstawowych w pracowni „Automatyk przyszłości”, w której mają zajęcia uczniowie uczący się zawodu technik mechatronik i technik automatyk, a  która została ufundowana przez firmę 3M. Doradcy zawodowi Centrum oprowadzają uczniów szkół podstawowych po tej pracowni oraz prezentują działanie zestawów dydaktycznych. Do tej pory pracownię „Automatyk przyszłości” odwiedziło 850 uczniów ze szkół podstawowych.

CKZ © 2021
Skip to content