ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

2/TP/J/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu TIK i punktów dostępowych do sieci Wi-Fi dla 2 przedszkoli gminy Wrocław – w podziale na 2 zadania. TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 10 marca 2021r. do godziny 1000.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV: 30213100-6 (komputer przenośny)30213200 -7 (komputer tablet)30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)32322000-6 (urządzenia multimedialne)38652100-1 (projektor)32413100-2 (rutery sieciowe)

CKZ © 2021
Skip to content