ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 1/PN/J/2020

Ostatnia modyfikacja 22 lutego 2020 o 00:02Przedmiotem zamówienia jest:  Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych w podziale na 4 zadania, w ramach projektu „Klucz do przyszłości (…)” KODY CPV: 39162100-6 TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 02 marca 2020 r. do godziny 1400. Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. UWAGA! W związku z powyższym, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert .Nowy termin składania ofert:  do dnia 05.03.2020 r. do godz. 14:00. Wykonawca składając ofertę – winien złożyć kompletny arkusz kalkulacyjny tj.: arkusz zbiorczy wraz z arkuszami na poszczególne jednostki. Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. UWAGA! – 21.02.2020 r. Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca składając ofertę – winien złożyć wyłącznie arkusz zbiorczy oferty. Arkusze na poszczególne jednostki złoży tylko Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W związku z powyższym, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert: do dnia 09.03.2020 r. do godz. 14:00.

OTK 2019

Ostatnia modyfikacja 7 stycznia 2020 o 12:17W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Aktywności Zawodowej z CKZ zorganizowali dnia 25 października 2019 r. XI konferencję dla wrocławskich doradców zawodowych, pod hasłem Pasja, Profesja, Powołanie. Konferencję otworzyła dyrektor Centrum – pani Anna Chołodecka. W swoim wystąpieniu wprowadziła uczestników w refleksję dotyczącą definiowania kluczowych pojęć: pasja, profesja, powołanie oraz zaprezentowała aktualne dane dotyczące rozwoju zawodów przyszłości, a także możliwości zastąpienia istniejących zawodów przez roboty. Następnie dr Violetta Drabik-Podgórna (Katedra UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego, Uniwersytet Wrocławski) wystąpiła z wykładem Pasja, Profesja, Powołanie – jak je odkryć i jak je rozwijać? Pani doktor podjęła rozważania nad definicjami głównych pojęć, a także nad istotą ich połączeń w karierze człowieka. Następnie wystąpili Pasjonaci ze szkoły zawodowej. Nauczyciel zawodu pan Krzysztof Orsaczek z Zespołu Szkół nr 2 zaprezentował razem z uczniami projekt odnowy Fiata 126p. Grupa uczniów przez dwa lata pracowała nad renowacją wraz z wymianą i naprawą niezbędnych zniszczonych elementów. Drugim nauczycielem z pasją był pan Adam Baranowski z Lotniczych Zakładów Naukowych, który wystąpił wraz z uczniami zdobywającymi zawód technik mechatronik. Uczniowie Ci zaprezentowali swój projekt Teatru Światła i Dźwięku. Uczestnicy Konferencji mogli obserwować Lewitujący kubek a także usłyszeć melodię graną przez robota na cymbałkach. Podczas konferencji zabrał głos również Prezes Elektrotimu S.A.– pan Andrzej Diakun oraz pracownik pasjonat Elektrotimu, mówiąc o Strategii firmy na rzecz rozwoju pasji zawodowej. Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć wystawę zdjęć zatytułowanych Moja Pasja oraz zwiedzić pracownie talentów i robotów w Centrum Kształcenia Zawodowego – Z pasją przez…

CKZ © 2019
Skip to content