ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

1/TP/CKZ/2022 – Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń pn. „Biofeedback” oraz superwizji specjalistycznych Biofeedback dla nauczycieli przedszkolnych – w podziale na 2 zadania (art. 275 pkt 2 Pzp)

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie miniportalu, pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e50e9306-b10a-4efa-b284-5beb8077b7ab

19/PN/J/2021 – przetarg nieograniczony (procedura unijna)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do Punktów Informacji i Kariery dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław i gminy Czernica – w podziale na 6 zadań. TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 25.01.2022r. do godziny 900.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV:39162100-6 (pomoce dydaktyczne)39162110-9 (sprzęt dydaktyczny)48520000-9 (programy multimedialne)

17/TP/J/2021 – TRYB PODSTAWOWY z możliwością przeprowadzenia negocjacji (procedura krajowa)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu specjalistycznego Biofeedback dla Przedszkola nr 17 we Wrocławiu (1 sztuka) TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 30 grudnia 2021r. do godziny 900.Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. KODY CPV:33197000-7 – Medyczne urządzenia komputerowe UWAGA (29.12.2021) – ZMIANA TERMINU:Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w pliku „wyjaśnienia i zmiana swz (29.12.2021)” oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie (29.12.2021”)). Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:Ofertę należy złożyć do dnia 10.01.2022r.. do godziny 900 (otwarcie ofert: 10.01.2022r., godz. 10.00)

Prezentacja pracowni „Automatyk przyszłości”

Podczas zajęć z uczniami klas ósmych dotyczących wyboru szkoły ponadpodstawowej, doradcy zawodowi MOWAZ opowiadają również o zawodach nauczanych w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz oprowadzają klasy po najnowszej pracowni „Automatyk przyszłości”, w której mają zajęcia przyszli technicy automatycy i technicy mechatronicy.Już 184 uczniów zwiedziło naszą najnowszą pracownię!

CKZ © 2021
Skip to content