ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 5/PN/CKZ/2020

Ostatnia modyfikacja 1 lipca 2020 o 23:26Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – laptopy (33 sztuki). KODY CPV:30200000-1 (sprzęt komputerowy) TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 16.06.2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112)

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 4/PN/CKZ/2020

Ostatnia modyfikacja 1 czerwca 2020 o 18:57Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – w podziale na 2 zadania. KODY CPV:30200000-1 (sprzęt komputerowy) TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 20 maja 2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112) Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści siwz (zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (15.05.2020)”). Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz: Załącznik 1 – OPZ dla Zad. 1 – poprawiony załącznik 3.1 – poprawiony Prosimy nie korzystać z pierwotnie załączonego pliku: „Załącznik 1 – OPZ dla Zad. 1” oraz „załącznik 3.1”   UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin: 25.05.2020r. (szczegóły w załączonym piśmie „zmiana siwz – 19.05.2020 (termin składania i otwarcia ofert)”

Nauczyciele Centrum już 7 tydzień prowadzą nauczanie zdalne

Ostatnia modyfikacja 29 kwietnia 2020 o 10:19Nauczyciele Centrum już 7 tydzień prowadzą nauczanie zdalne. Niektórzy  jednakże są codziennie w Centrum. W pracowni laserowej drukujemy przyłbice. 15 kwietnia przekazaliśmy 100 sztuk do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, 30 sztuk  dla Stowarzyszenia Misja Dworcowa. Natomiast w poniedziałek 20 kwietnia dostarczyliśmy kolejne 50 sztuk do Kliniki Geriatrii ul. M. Curie-Skłodowskiej W dniu 21 kwietnia kolejne 100 przyłbic trafiło  do Wrocławskiego Centrum Zdrowia na ul. Podróżniczej oraz do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego: pl. Dominikański, Schroniska br. Alberta dla kobiet – Strzegomska/Stacyjna. Dzisiaj zostanie odebranych 50 sztuk dla Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska Aktualnie wytwarzamy przyłbice dla naszych nauczycieli z zespołów nadzorujących, egzaminatorów i uczniów. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna  będzie na tyle dobra, że uda się przeprowadzić zaplanowane prze MEN  egzaminy( egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodziepotrwa od 22 czerwca  do 9 lipca 2020 r. W prace przy przyłbicach, poza  dyrekcją, paniami Halinką i Krysią z portierni, panami Staszkiem Pokutyckim, Kazimierzem Wołodźko zaangażowana jest Maria Zięba dyspozytor, logistyk.

CKZ produkuje przyłbice dla wrocławskich szpitali

Ostatnia modyfikacja 29 kwietnia 2020 o 10:23Od 16 marca 2020 r.  Centrum jest zamknięta dla uczniów z powodu epidemii koronawirusa. Nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne ze swoich domów. W naszym Centrum Nowoczesnych Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC uruchomiliśmy wytwarzanie przyłbic ochronnych. Pan Stanisław Pokutycki opracował technologie i kieruje procesem produkcji pan Kazimierz Wołodźko składa wycięte laserem elementy przyłbic, pani Halina i Justyna zakładają gumeczki. Dzisiaj tj. 8 kwietnia decyzją pana Jacka Sutryka – prezydenta Wrocławia przekazaliśmy 100 przyłbic do Zakładu leczniczo – Opiekuńczego przy ul. Rydygiera. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy pomagać. Trwa produkcja kolejnych 100 przyłbic.

Zebranie wrocławskich doradców zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego

Ostatnia modyfikacja 16 marca 2020 o 11:28Dnia 6 marca 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyło się zebranie wrocławskich doradców zawodowych i nauczycieli prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych. Gości przywitała dyrektor  Centrum- Anna Chołodecka, a następnie głos zabrał Prezes Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich- Paweł Szczeszek. Prezes Kogeneracji S.A. przedstawił  zebranym profil działalności firmy, jej potrzeby kadrowe oraz zaprosił do uczestniczenia wraz z uczniami w wycieczkach zawodoznawczych. W dalszej części spotkania kierownik MOWAZ-u Zdzisław Kolan omówił harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (…). 

CKZ © 2019
Skip to content