ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

9/TP/J/2023 – Dostawa wyposażenia TIK do wybranych wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych – w podziale na 2 zadania

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl) (link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4e62c148-2545-11ee-a60c-9ec5599dddc1, numer ogłoszenia BZP: 2023/BZP 00312046/01 z dnia 18.07.2023) Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.

2. Rekrutacja na półkolonie organizowane w ramach Projektu „Międzykulturowa szkoła”

Rekrutacja na półkolonie będzie prowadzona w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Strzegomska 49a we Wrocławiu, sala nr 108 budynek C, w dniach od 26.06.2023 do 30.06.2023, w godzinach od 09.00 do 17.00. Zgłoszenie do udziału w półkoloniach odbywa się na podstawie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych: Formularza zgłoszenia do udziału w półkoloniach wraz z deklaracją uczestnictwa oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1  do regulaminu Oświadczenia dotyczącego kryteriów rekrutacji – załącznik nr 2 do regulaminu Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku wraz z wymaganymi zgodami – załącznik nr 3 do regulaminu Zaakceptowanego regulaminu półkolonii – załącznik nr 4 do Regulaminu. W sytuacji przekroczenia liczby 150 zapisów na liście rezerwowej, termin rekrutacji może zostać skrócony dla każdego z turnusów, Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez rodzica w dokumentach rekrutacyjnych.

Uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu „GPS po zawodach” 2023

W piątek, 2 czerwca 2023 roku, w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów i wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu „GPS po zawodach”. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy konkursu, ich opiekunowie z ramienia szkoły oraz następujący przedstawiciele firm: Magdalena i Tomasz Kuniccy z firm LIGA PRO Wrocław, Drzazga- akcesoria meblowe, Planeta Mebla; Damian Bąbka oraz Ewa Kieras z firmy Qair Polska S.A.; Urszula Zubek z firmy Taruon Polska Energia S.A., a także doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor CKZ p. Anna Chołodecka. Oprócz ciekawych wystąpień prelegentów, uczestnicy mieli możliwość zobaczyć wideo wizytówki, które napłynęły do nas w ramach etapu finałowego. Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom! Dziękujemy również Partnerom konkursu, dzięki którym udało się przygotować niesamowite nagrody dla Laureatów.

Obchody Tygodnia Praw Dziecka w Centrum 2023

W poniedziałek 29 maja 2023 r. rozpoczęliśmy w Centrum obchody Tygodnia Praw Dziecka. W Dniu Dziecka tj. 1 czerwca został rozstrzygnięty drugi etap konkursu „Prawa dziecka”. W konkursie wzięli udział uczniowie z wytypowanych klas z 5 szkól. Uczniom zostały wręczone nagrody ufundowane przez Dyrekcję Centrum. Gratulujemy uczniom i wychowawcom. W klasach nauczyciele przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat praw dziecka, młodzieży oraz sytuacji gdzie prawa ich są łamane. Dziękujemy uczestnikom i organizatorom konkursu i Tygodnia Praw Dziecka za zaangażowanie i podjęcie tego ważnego tematu jakim jest przestrzeganie praw dzieci na całym świecie. Organizatorami imprezy tradycyjnie są: pedagog Ewa Wolniak oraz wicedyrektor Marian Ramut.

CKZ © 2024
Skip to content