ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Zapytanie ofertowe nr BP/21/2019

Ostatnia modyfikacja 16 grudnia 2019 o 10:46Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringu w formie serwisu kawowego dla uczestników szkoleń z zakresu indywidualizacji form wsparcia – organizowanych w ramach projektu pn.: „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (…)” Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż do dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 12:30

PRZETARG NIEOGRANICZONY – znak sprawy: 20/PN/CKZ/2019

Ostatnia modyfikacja 16 grudnia 2019 o 10:44Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 2 zadania: 1) komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem (1 sztuka)2) drukarka laserowa czarno-biała (2 sztuki) KODY CPV: 30200000-1 (sprzęt komputerowy)30232110-8 (drukarki laserowe) TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, sala nr 112) – do dnia 28 listopada 2019r. do godziny 10.00 UWAGA – ZMIANA ILOŚCI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 Zamawiający informuje, iż dokonał, w dniu 21.11.2019r., zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Zadania 1, poprzez zmianę: 1) rozdz. III ust. 1 pkt 1 siwz;2) Załącznika nr 1 do siwz – OPZ dla Zadania 1;3) Załącznika nr 3.1 do siwz – Wykaz parametrów technicznych dla Zadania 1. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  

Spotkanie „Bliżej zawodu” w Technikum nr 15

Ostatnia modyfikacja 20 listopada 2019 o 11:21 Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Technikum nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 we Wrocławiu do udziału w spotkaniu pn. „Bliżej zawodu” organizowanym w ramach projektu Manufaktura Fachowców. Spotkanie odbędzie się dn. 29.11.2019 r. w podziale na dwie grupy: · Grupa 1 – od godziny 10:15 do 11:45· Grupa 2 – od godziny 12:05 do 13:30 Prelegentem podczas spotkania będzie Koordynator projektów edukacyjnych w firmie Centrum Technologii Audiowizualnych. Centrum Technologii Audiowizualnych powstało w wyniku przekształcenia wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych. CeTA oferuje twórcom pełne zaplecze techniczno-produkcyjne – od hal zdjęciowych, studia nagrań dźwięku po montażownię i dział budowy dekoracji http://filmstudioceta.pl/  Ideą spotkania pn. „Bliżej zawodu” jest promowanie kształcenia zawodowego w kontekście budowania ścieżki kariery zawodowej. Zadaniem prelegenta jest przybliżyć uczniom perspektywę rozwoju w branży, w której się kształcą. Zachęcamy wszystkich uczniów Technikum nr 15 do udziału w spotkaniu oraz zadawania pytań dotyczących pracy szczególnie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

CKZ © 2019
Skip to content