ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Pracownia maszyn CNC

Nazwa pracowni: Pracownia maszyn CNC Lokalizacja: sala 103 bud. B Opiekunowie: Mariusz Bociarski,  Roman Fronia Ogólny opis pracowni: Pracownia przeznaczona jest do nauki programowania  i obsługi  obrabiarek CNC w systemach HEIDENHAIN TNC 320 (sterowanie frezarek) oraz DataPilot MP 620 (sterowanie tokarek). Zajęcia prowadzone są w grupach max. 10 osobowych. W pierwszym etapie nauki, uczniowie mają do dyspozycji stanowiska komputerowe do zaprogramowania obróbki przedmiotu i przeprowadzenia symulacji, a następnie w Pracowni maszyn CNC wykonują przedmiot na obrabiarce. Nabywają umiejętności w zakresie użytkowania maszyn i wykonania obróbki skrawaniem takie jak: ustalanie punktów charakterystycznych obrabiarek CNC, dobieranie narzędzi pomiarowych do kontroli przedmiotów po obróbce, dobieranie oprawek narzędziowych mocowanie narzędzi skrawających, mocowanie oprawki i narzędzia skrawającego w gniazdach narzędziowych lub umieszczanie w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie, wprowadzanie do sterownika obrabiarki wartości korekcyjnych  narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki, wprowadzanie programu obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie, testowanie programów obróbki technologicznej na obrabiarkach CNC. Wyposażenie podstawowe: Frezarka CNC EMCO VMC-100 na sterowaniu HEIDENHAIN TNC 320 (3 osie), Frezarka CNC EMCO VMC-100 na sterowaniu HEIDENHAIN TNC 320 (3 osie), Frezarka szkoleniowa FS-260 na sterowaniu HEIDENHAIN TNC 321 (3+2 osie), Tokarka EMCOturn-120 na sterowaniu HEIDENHAIN Manual Plus 620, Sonda do ustawiania i kontroli narzędzi TT 160, Sonda do ustawiania i kontroli przedmiotu TS 220, Narzędzia skrawające z płytkami z węglików spiekanych oraz HSS, Zestaw tradycyjnych i cyfrowych narzędzi pomiarowych firmy Mitutoyo, suwmiarki, mikromierze, oraz wysokościomierz z odczytem cyfrowym, Płyta pomiarowa – granitowa, Niezbędne pomoce: tablice, katalogi narzędzi, poradniki, Wózki narzędziowe warsztatowe z kompletem wyposażenia Zawody Nauczane Technik mechanik...

Pracownie instalacji elektrycznych

Nazwa pracowni : Pracownie instalacji elektrycznych Lokalizacja : sala 205 - bud. A, sala 05 - bud. D Opiekunowie : Piotr Drozd, Michał Jabłoński, Jan Kozioł, Czesław Choma Ogólny opis pracowni : Pracownia wyposażona w stanowiska montażowe  – boksy zasilane z sieci w układzie TNS, zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi. Uczniowie montują tu na płytach wiórowych osprzęt instalacyjny (puszki odgałęźne, listwy, rozdzielnice) i aparaty modułowe.Jej wyposażenie, jest systematycznie poszerzane, aby umożliwić Uczniom zdobycie konkretnych umiejętności między innymi: montaż rozdzielnic niskiego napięcia i aparatury modułowej montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 230V i 400V eksploatacja instalacji elektrycznych 230V i 400V wykonywanie pomiarów parametrów instalacji elektrycznych, Wyposażenie : Na wyposażeniu znajduje się szeroka gama osprzętu instalacyjnego oraz aparatury modułowej jak : rozdzielnice n/n natynkowe, styczniki, bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe, przekaźniki bistabilne, czujniki ruchu, automaty zmierzchowe i schodowe, ściemniacze oświetlenia, źródła światła typu LED ochronniki przepięciowe, liczniki energii elektrycznej, łączniki instalacyjne różnych typów itp. Narzędzia ręczne i elektronarzędzia (wkrętarki akumulatorowe) potrzebne do wykonania instalacji elektrycznych. Wśród nich między innymi ściągacze izolacji, praski zaciskowe, wkrętaki izolowane do prac elektrycznych i inne specjalistyczne narzędzia. Narzędzia pomiarowe jak multimetry cyfrowe, próbniki i wskaźniki napięcia, przyrządy pomiarowe do badania parametrów instalacji elektrycznych Firmy SONEL oraz mierniki izolacji MIC, wyłączników różnicowoprądowych MRP, mierniki do pomiarów impedancji pętli zwarcia, mierniki cęgowe oraz mierniki natężenia oświetlenia. Zawody nauczane : Elektryk 741103 Technik elektryk 311303 Kwalifikacje z podstawy 2017 oraz 2019: EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji , maszyn iurządzeń elektrycznych. EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja...

Zapytanie ofertowe nr BP/21/2019

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringu w formie serwisu kawowego dla uczestników szkoleń z zakresu indywidualizacji form wsparcia – organizowanych w ramach projektu pn.: „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (…)” Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż do dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 12:30

PRZETARG NIEOGRANICZONY – znak sprawy: 20/PN/CKZ/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 2 zadania: 1) komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem (1 sztuka)2) drukarka laserowa czarno-biała (2 sztuki) KODY CPV: 30200000-1 (sprzęt komputerowy)30232110-8 (drukarki laserowe) TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, sala nr 112) – do dnia 28 listopada 2019r. do godziny 10.00 UWAGA – ZMIANA ILOŚCI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 Zamawiający informuje, iż dokonał, w dniu 21.11.2019r., zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Zadania 1, poprzez zmianę: 1) rozdz. III ust. 1 pkt 1 siwz;2) Załącznika nr 1 do siwz – OPZ dla Zadania 1;3) Załącznika nr 3.1 do siwz – Wykaz parametrów technicznych dla Zadania 1. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  

Spotkanie „Bliżej zawodu” w Technikum nr 15

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Technikum nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 we Wrocławiu do udziału w spotkaniu pn. „Bliżej zawodu” organizowanym w ramach projektu Manufaktura Fachowców. Spotkanie odbędzie się dn. 29.11.2019 r. w podziale na dwie grupy: · Grupa 1 – od godziny 10:15 do 11:45· Grupa 2 – od godziny 12:05 do 13:30 Prelegentem podczas spotkania będzie Koordynator projektów edukacyjnych w firmie Centrum Technologii Audiowizualnych. Centrum Technologii Audiowizualnych powstało w wyniku przekształcenia wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych. CeTA oferuje twórcom pełne zaplecze techniczno-produkcyjne – od hal zdjęciowych, studia nagrań dźwięku po montażownię i dział budowy dekoracji http://filmstudioceta.pl/  Ideą spotkania pn. „Bliżej zawodu” jest promowanie kształcenia zawodowego w kontekście budowania ścieżki kariery zawodowej. Zadaniem prelegenta jest przybliżyć uczniom perspektywę rozwoju w branży, w której się kształcą. Zachęcamy wszystkich uczniów Technikum nr 15 do udziału w spotkaniu oraz zadawania pytań dotyczących pracy szczególnie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

CKZ © 2021
Skip to content