Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2024

W pierwszym tygodniu marca uczniowie i nauczyciele  Centrum Kształcenia Zawodowego wzięli udział w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu, w ramach której brali udział w szeregu webinarów. Webinary te były dostępne dzięki Polskiemu Centrum Programu Safer Internet.

Edukacyjne materiały przygotowane przez PCPSI zostały rozpowszechnione wśród nauczycieli, rodziców i uczniów, aby promować bezpieczny dostęp do Internetu oraz pozytywne jego wykorzystanie. Nauczyciele przeprowadzili również pogadanki z uczniami, omawiając korzyści płynące z czasu spędzonego offline, potencjalne zagrożenia w sieci, takie jak cyberprzemoc, oraz sposoby i miejsca zgłaszania przestępstw internetowych.

W ramach akcji przygotowano plakaty dotyczące działalności człowieka w Internecie. Ponadto uczniowie i pracownicy brali udział w wyzwaniu offlinechallenge , polegającym na 48-godzinnym odłączeniu się od Internetu. Wydarzenie to miało na celu zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa cyfrowego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów online.

Działania koordynowały: Aleksandra Sikora oraz Ewa Wolniak.