Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2023

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl)

(link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-687dab25-ca1a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b numer ogłoszenia BZP: 2023/BZP 00149577/01)

Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.