Ostatnia modyfikacja: 6 kwietnia 2023

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl)

(link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ac2c0365-d385-11ed-9355-06954b8c6cb9, numer ogłoszenia BZP: 2023/BZP 00167083/01 z dnia 2023-04-06)

Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.