Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2023

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl)

(link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f8450727-d1e6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b numer ogłoszenia BZP: 2023/BZP 00160867/01 z dnia 2023-04-03)

Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.