Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2023

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl)

(link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-eb9857ac-ee4f-11ed-9355-06954b8c6cb9, numer ogłoszenia BZP: 2023/BZP 00207112/01 z dnia 2023-05-09)

Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.