Ostatnia modyfikacja: 31 sierpnia 2023

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl)

(link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-066d382a-4646-11ee-a60c-9ec5599dddc1, numer ogłoszenia BZP: 2023/BZP 00372975/01 z dnia 30.08.2023)

Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.