Ostatnia modyfikacja: 24 kwietnia 2024

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl)

(link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-75674597-020c-11ef-b21f-3ab44b58c1d6,  numer ogłoszenia BZP: 2024/BZP 00298917/01 z dnia 2024-04-24)

Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.