Ostatnia modyfikacja: 6 maja 2024

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl)

(link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5b4d01a7-0b7f-11ef-9b7e-467806a93518 numer ogłoszenia BZP: 2024/BZP 00310941/01 z dnia 2024-05-06)

Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.