Ostatnia modyfikacja: 14 marca 2024

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl)

(link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9a05f992-e1ef-11ee-a01e-f641a8763d5f,  numer ogłoszenia BZP: 2024/BZP 00245048/01 z dnia 14.03.2024r.)

Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.