Ostatnia modyfikacja: 3 kwietnia 2024

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl)

(link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-41061d63-f188-11ee-b016-82aaee56c84c,  numer ogłoszenia BZP: 2024/BZP 00268685 z dnia 2024-04-03)

Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.