Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2024

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

(link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-08aa8f0c-e5e9-11ee-9c02-ce2b643d361d,  numer ogłoszenia BZP: 2024/BZP 00251263/01 z dnia 2024-03-19)

Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem.