Ostatnia modyfikacja: 15 marca 2023

Seminarium podsumowujące projekt: „Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” odbyło się 26.01.2023 r. Nauczyciele biorący udział w projekcie przybliżyli słuchaczom podobieństwa i różnice w systemach edukacji Polski i Norwegii ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego. Uczestnicy Seminarium w których gronie znaleźli się m.in. przedstawiciele z Departamentu Edukacji, Wydziału Zarządzania Funduszami, Kuratorium, oraz Dyrektorzy Wrocławskich Szkół Zawodowych, nauczyciele, doradcy zawodowi i uczniowie mieli okazję wysłuchać ewaluacji projektu. Seminarium przyczyniło się również od promowania kształcenia zawodowego zwłaszcza w dziedzinie elektro-elektrycznej.

Projekt „Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 38 525 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

The project „Train the skills! – Enhancing Teachers’ Competencies in Electrical Engineering as an Exchange of Polish-Norwegian Experiences in Vocational Education” benefits from a grant of €38,525 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-elektronicznym w okresie lipiec – grudzień 2022 poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegi.

The aim of the project is to increase the professional competence of 9 teachers from the Partnership’s schools in the electrical-electronic area in the period from July to December 2022 through participation in educational workshops, which are an exchange of vocational education experiences between the Partners Vocational Training Center (VTC) from Poland and the High School in Grong from Norway.

Załączniki