Ostatnia modyfikacja: 21 listopada 2022

W dniach 14 – 18.11.2022 r. w ramach projektu edukacyjnego Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym gościliśmy w Centrum delegację nauczycieli z norweskiego miasta Grong.

Norwescy nauczyciele uczestniczyli w zajęciach organizowanych w Centrum oraz Zespole Szkół nr 18.  Gościom zaprezentowano między innymi zasady zdobywania kwalifikacji zawodowych w Polsce poprzez umożliwienie udziału uczestników w charakterze obserwatorów w egzaminie próbnym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

W czasie pobytu, dzięki uprzejmości pracodawców (ZAE, Tauron Dystrybucja S.A.) współpracujących z nasza placówką, nasi goście mieli okazję zwiedzić zakład produkcyjny firmy ZAE oraz nowoczesne centrum sterownia siecią elektroenergetyczną. 

W styczniu w ramach projektu planowana jest wizyta polskiej delegacji w Norwegii.

Projekt „Train the skills! – zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 38 525 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

The project „Train the skills! – Enhancing Teachers’ Competencies in Electrical Engineering as an Exchange of Polish-Norwegian Experiences in Vocational Education” benefits from a grant of €38,525 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-elektronicznym w okresie lipiec – grudzień 2022 poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegi.

The aim of the project is to increase the professional competence of 9 teachers from the Partnership’s schools in the electrical-electronic area in the period from July to December 2022 through participation in educational workshops, which are an exchange of vocational education experiences between the Partners Vocational Training Center (VTC) from Poland and the High School in Grong from Norway.