Ostatnia modyfikacja: 22 marca 2023

W dniach 27.11 – 02.12.2022 r. w ramach projektu Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej 6 nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego uczestniczyło w warsztatach edukacyjnych w Grong videregående skole w Norwegii. Podczas wymiany nasi partnerzy z Grong poza prezentacją swojej szkoły i norweskiego systemu oświaty zaprosili naszych nauczycieli także do zwiedzenia elektrowni wodnej w Fiskumfoss oraz Centrum Kultury Południowych Lapończyków.

W styczniu 2023 r. planowane jest zorganizowanie w Centrum Kształcenia Zawodowego seminarium podsumowującego na którym zostaną omówione rezultaty projektu a także podobieństwa i różnice w podejściu do kształcenia zawodowego.

Projekt „Train the skills 2 -zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno-energetycznej poprzez wymianę polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” korzysta z dofinansowania o wartości 41 950 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

The project „Train the skills 2 – increasing the competence of teachers in the field of electricity and energy through the exchange of Polish-Norwegian experience in vocational education” benefits from a grant of EUR 41,950 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli ze szkół Partnerstwa w obszarze elektryczno-energetycznym poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, będących wymianą doświadczeń kształcenia zawodowego pomiędzy Partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) z Polski oraz Szkoła Ponadgimnazjalna w Grong z Norwegii.

The aim of the project is to improve the professional competencies of 11 teachers from the Partnership’s schools in the electrical and energy area through participation in educational workshops, which are an exchange of vocational education experiences between the Partners Vocational Training Center (VTC) from Poland and the High School in Grong from Norway.