Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

  • We wrześniu 2017 r.:  wykonano roboty rozbiórkowe posadzek, ścianek działowych oraz odkopano ściany fundamentowe na zewnątrz budynku, zrobiono izolacje.
  • W październiku 2017 r.: wykonano wykopy pod stopy i ławy fundamentowe oraz zbrojenie stóp i ław i ścian fundamentowych. Ponadto pogłębiono posadzki na parterze, wykonano izolacje ścian wewnętrznych, zasypano piwnice, wykonano podejścia kanalizacyjne i podkład pod posadzkę na parterze.
  • W listopadzie 2017 r. zakończono  roboty rozbiórkowe klatki schodowej i stropów, docieplono stropodach granulatem, wykonano pokrycie dachowe, wykuto, niektóre  zamurowano i zamontowano okna, poklejono płyty izolacyjne na elewacji, rozpoczęto roboty elektryczne wewnątrz budynku.
  • W grudniu 2017 r.  rozpoczęto deskowanie, zbrojenie i betonowanie nowej klatki schodowej, montaż konstrukcji stalowych,  wykonanie warstwy zbrojącej na elewacji,
montaż nadproży i wykucia pod nowe otwory drzwiowe, wykonano wzmocnienia  istniejących stropów. Rozpoczęto montaż instalacji wodnych oraz montażu instalacji wentylacji.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii projektowej.