ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Zapytanie ofertowe dostawa materiałów biurowych i tonerów – znak sprawy BP/9/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i tonerów do przeprowadzenia próbnych egzaminów zawodowych w ramach projektu „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonych dokumentach.

Zapytanie ofertowe dostawa pomocy dydaktycznych wspierających pracę doradcy zawodowego – znak sprawy BP/8/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych wspierających pracę doradcy zawodowego dla 8 szkół podstawowych w Gminie Wrocław. Zamówienie jest finansowane z projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 r. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF. Termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2022 r. o godz. 12.00 Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.

Zapytanie ofertowe dostawa materiałów biurowych i tonerów – znak sprawy BP/7/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i tonerów do przeprowadzenia próbnych egzaminów zawodowych w ramach projektu „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: 1) Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja 2) Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 3) Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2022 r. o godz. 12.00-pierwotny termin UWAGA! wydłużenie terminu składania ofert! Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2022 r. o godz. 12.00 – nowy termin Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonych dokumentach. UWAGA! zmiany w specyfikacji! z dnia 16.03.2022 r. Zmianie uległa specyfikacja w załącznikach od 1 do 13 oraz nastąpiło usunięcie omyłek pisarskich w treści Zapytania ofertowego. UWAGA! zmiany w specyfikacji! z dnia 18.03.2022 r. Zmianie uległa specyfikacja w załączniku nr 13.

Zapytanie ofertowe – Organizacja i realizacja warsztatów mentorskich „Sztuczna inteligencja”

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja warsztatów mentorskich „Sztuczna inteligencja” dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica uczestniczących w projekcie „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF. Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2022 r. o godz. 12.00.Szczegółowe informacje dotyczące zadania znajdują się w załącznikach.

Szacowanie wartości zamówienia – organizacja i realizacja warsztatów mentorskich „Sztuczna inteligencja” w projekcie „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”.

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przyul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia. Przedmiotem zamówienia będzie organizacja i realizacja warsztatów mentorskich „Sztuczna inteligencja”dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica uczestniczących w projekcie„Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowychi ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1. Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 28.01.2022 r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” – załącznik nr 2.

CKZ © 2024
Skip to content