Ostatnia modyfikacja: 7 września 2022

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja warsztatów mentorskich „Sztuczna inteligencja” dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica uczestniczących w projekcie „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

  1. Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja
  2. Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
  3. Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2022 r. o godz. 12.00.
Szczegółowe informacje dotyczące zadania znajdują się w załącznikach.