Ostatnia modyfikacja: 7 września 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i tonerów do przeprowadzenia próbnych egzaminów zawodowych w ramach projektu „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

1) Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

2) Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

3) Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2022 r. o godz. 12.00-pierwotny termin

UWAGA! wydłużenie terminu składania ofert!

Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2022 r. o godz. 12.00 – nowy termin

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonych dokumentach.

UWAGA! zmiany w specyfikacji! z dnia 16.03.2022 r.

Zmianie uległa specyfikacja w załącznikach od 1 do 13 oraz nastąpiło usunięcie omyłek pisarskich w treści Zapytania ofertowego.

UWAGA! zmiany w specyfikacji! z dnia 18.03.2022 r.

Zmianie uległa specyfikacja w załączniku nr 13.