Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja i partnerstwo bez barier (….)”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe, przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie: dostarczenie przerwy kawowej i przerwy obiadowej na rzecz realizacji projektu.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom posiłków:

1) przerwa kawowa (PK) dla 100 osób
2) przerwa obiadowa (PO) w formie szwedzkiego stołu dla 100 osób

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 13:30