Ostatnia modyfikacja: 21 listopada 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i plastycznych oraz artykułów medycznych do realizacji zajęć dodatkowych w wybranych szkołach podstawowych gminy Wrocław – w podziale na 3 zadania.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Pokonać bariery” – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 71, Szkoły Podstawowej nr 84, Szkoły Podstawowej nr 95, Szkoły Podstawowej nr 99 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 102.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2022r., godz. 11.00

Zamawiający DOPUSZCZA składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Maksymalna liczba części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy to 3 części (Zadania).

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załącznikach.