Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja i partnerstwo bez barier (….)”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe
przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie usługa polegająca na zaprojektowaniu:

1) PLAKATU
2) JEDNOSTRONNEJ TABLICY INFORMACYJNEJ NA BUDYNEK

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytaniu ofertowym
2) Istotnych dla stron postanowieniach umowy.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 4 października 2017 r. o godz. 13:00

w formie:

1) pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe.