Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie pn.: EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego tj.

1) Zapytanie ofertowe – obsługa zamówień publicznych
2) Istotne dla stron postanowienia umowy

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2017 r. o godz. 14:00:

1) w formie pisemnej w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław budynek A sekretariat pokój nr 112,
2) lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl

Formularz ofertowy jest częścią pliku o nazwie: zapytanie ofertowe – obsługa zamówień publicznych.