Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier (….)”, Zamawiający upublicznia zapytanie ofertowe, przedmiotem którego jest wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecone zostanie: przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna bez barier (…)” w szczególności:

– 7 tablic pamiątkowych,
– 50 plakatów w formacie A3.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 5  grudnia 2017 r. o godz. 14:00